Vilka ska ha rättigheter i en stat?

När Axess hade seminarium på temat ”Moderater i motvind” togs migrationsfrågan upp ytterst marginellt, även om jag skulle vilja hävda att det är hela krisen för Moderaterna. Statsvetaren Katarina Barrling sa några kloka ord i diskussionen om hur det politiska landskapet förändrats:

– Så som höger-vänsterskalan har tillämpats i Sverige har den väldigt mycket utgått från konflikten mellan arbete och kapital i industrisamhället. Den har också utgått från en fördelningspolitik som bygger på nationsgränser, där fördelningen sker inom en nationalstat.
– Nu blir frågan: Vilka ska ha rättigheter i en stat? Om de rättigheterna ska tillfalla personer utanför statsgränserna, vilket ju delvis är vad diskussionen handlar om när det gäller migration, då blir det väldigt svårt för den gamla vänstern som förordat en omfördelningspolitik, men inom nationsgränserna. Förändringen på hur vi ser på gränser påverkar höger-vänsterskalan.

Detta blev tyvärr ingen utgångspunkt för samtalet, som snarare blev dissekering av vad Moderaterna gjorts fel i den tid som är passerad och överspelad – snarare än vad partiet skulle kunna göra framåt.
Någon antydde i förbifarten något jag tycker är en viktig förskjutning som är kopplat till detta med nationsgränsernas betydelse: liberalism har gått från att betona marknadsekonomisk frihet till att kampanja för identitetspolitiska jippon och påtvingad fördelningspolitik som gynnar dem som har minst koppling till Sverige. Liberala företrädare i L, M och C ser sig mer som kvoteringsfundamentalister på basen av kön, läggning och härkomst än frihetsförespråkare. På detta sätt har Moderaterna tagit avstånd från sin väljarbas. Svårare än så är det ju inte att förklara partiets vikande opinionsstöd.
Denna förskjutning kan inte illustreras med bara höger-vänster, och än sämre med GAL-TAN-skalan (som någon korrekt påpekar mer är en politisk korrekt uppdelning av onda och goda). Här behövs en ny skala att komplettera höger-vänster.
Här behövs en ny politisk skala som kan precisera det politiska landskapet så som det ser ut 2017. Hur har M förflyttats med Reinfeldts ”Nya” Moderater i förhållande till Bohmans gamla? En sådan karta behöver M, men också vi andra som vill orientera oss i det nya som växer fram. (Som exempelvis att personer med utländsk bakgrund i allt större utsträckning stöder SD.)
*
Se video från seminariet i YouTube.

Rulla till toppen