Den djupa statens sammanbrott i USA

Brittisk polis slutar informera amerikanska säkerhetstjänster om utredningen kring terrorattentatet i Manchester, rapporterar BBC i Police ’not sharing information with US’. Skälet är att de amerikanska myndigheterna läcker som såll till journalister. Det är samma myndigheter som läckt säkerhetsklassad information om president Donald Trump.
Brittisk polis och regering är fly förbannade över att deras underrättelser till amerikanska myndigheter läckt ut till pressen. De får nu känna av den totala brist på lojalitet och moral som uppenbarligen råder inom säkerhets- och underrättelsetjänsterna i USA. Förmodligen som ett arv efter Barack Obama.
Läckorna om terrorutredningen i Manchester visar att den djupa staten i USA har brutit samman. Det är inte Donald Trump som är problemet, det är att de myndigheter som ska tjäna det amerikanska folket och dess valde president men som dagligen agerar förrädare genom att sprida säkerhetsklassad information.
Man har läckt uppgifter från telefonsamtal och från samtal i Ovala rummet, och saltat dem med vilseledande information, i syfte att förstöra presidentens arbete.
Detta förräderi har pressat Donald Trump. Men nu måste det få ett slut.
Och kanske blir det den speciella åklagaren som nu tillsatts, den förre och högt respekterade FBI-chefen Robert Mueller, som kan klargöra var problemet ligger. I American Interest skriver Jason Willick, After Mueller, Trump Critics Worry: Maybe There’s No Scandal:

Trumps starkaste kritiker avslöjar en viss oro över att Mueller utsetts till speciell åklagare, en oro för att den respekterade ämbetsmannen kommer att sänka temperaturen i Washington genom att avslöja att det inte finns några bevis mot presidenten.

Den ansedde juristprofessorn Alan Dershowitz, som röstade för Hillary Clinton, säger i CNN och Fox News att Mueller-utredningen är goda nyheter för Trump, Special Counsel Mueller Good News For Trump: ”He’s Going To Find No Crime”:

Ingen kan visa mig vilken lagparagraf som Trump ska ha brutit mot. Och en åklagare utreder enbart bevis för brott. Och skälet till att jag tror Trump kan tjäna på utredningen är att Mueller är en hederlig ämbetsman så han kommer inte att läcka något. Och i slutändan kommer han inte att finna några lagbrott.

Istället borde ”den djupa staten”, säkerhets- och underrättelsetjänsterna i Washington utredas och de anställda som begår brott – det är en kriminell handling att läcka hemligstämplade statliga handlingar – åtalas och döms till fängelse.

Rulla till toppen