Trump, republikaner och sjukvård

Nu beskrivs det som att Trump drabbats av en ”svidande förlust”, när han såg sig tvingad att igår dra tillbaka reformpaketet för att förändra sjukvårdssystemet, ObamaCare.
Sanningen bortom falska nyheter är en annan.
Detta visar att president Donald Trump försöker uppfylla sina vallöften men hindras från att göra det, framför allt av partikamrater i representanthuset. Republikanerna är splittrade om vad som ska ersätta ObamaCare. Vissa tyckte att Trumps förslag gick för långt i att rulla tillbaka tvångsåtgärderna i sjukvårdssystemet, andra tycker att han inte gick tillräckligt långt. Och eftersom demokraterna röstar nej till alla ändringar, har presidentens förslag inte majoritetens stöd.
Trump tydliggör därmed att det är kongressen som är problemet, inte han.
Vissa strateger har dessutom påpekat att nackdelarna med ObamaCare ännu inte är kännbara för medborgarna. Obama såg till att förmånerna skulle träda ikraft innan de fulla avgifterna tas ut.
Det kan därför politiskt vara fördelaktigt för republikanerna att vänta med att ersätta ObamaCare till dess väljarna förstår hur dyrt det är.
Tyvärr är sådant tänkande ofta giltigt. Väljarna övertygas av konkreta fakta, när de får faktura på sjukvårdspremien i brevlådan, medan man oftast inte tar in politiska argument och varningar om att det kommer att bli dyrt. Därför måste kris först inträffa innan det finns politisk och folklig förankring att göra något.
Nu har Trump försökt att snabbt ändra systemet, men kongressen lagt hinder i vägen. Nu får ObamaCare verka en längre tid. Förmodligen kommer stödet för ändringar i sjukvårdssystemet öka med tiden, men konstanden för amerikanska folket kommer att bli högt.

Rulla till toppen