Domstolens trots kan gynna Trump

När president Barack Obama fick sitt beslut om att ge amnesti till uppemot fem miljoner illegala invandrare blockerat av appelationsdomstol i Texas 2015, beskrev inte svenska medier det som en svidande förlust för Obama. Men nu när president Trump får sitt 120 dagars temporära inresestopp blockerat av appelationsdomstol i Kalifornien, gör man det. Åter en extremt vinklad rapportering.
Appelationsdomstolen i Kalifornien är tydligt vänster i sina domslut och ingen annan appelationsdomstol får sina domslut ändrade och upphävda i så hög grad av Högsta domstolen. 86 procent av dem som överklagar får rätt mot Kalifornien-domstolen.
Alla presidenter får räkna med att domstolar kan upphäva deras beslut med hänvisning till konstitutionen. Självklart gäller det också Donald Trump.
Frågan är om det inte snarare är en seger för Trump att han blir motarbetad. Inför amerikanska folket visar han att han vill agera, men att han förhindras att göra det. Domslutet visar väljarna att Trump infriar vallöften, men andra lägger hinder i vägen. De som röstade på Trump för att han skulle röra om och förändra, får sin bild av de gamla etablissemangens oförmåga bekräftad.
Särskilt som domstolen, jurister i San Francisco, som motiv anger att man inte godtar presidentens säkerhetsmotiv för det tillfälliga inresestoppet. Det är inte domstolar som har att bedöma säkerhetsskäl, det är presidentens ansvar som exekutiv chef enligt konstitutionen.
Flera jurister som uttalat sig i amerikanska medier menar att Högsta domstolen med stor majoritet skulle avfärda också detta beslut från appelationsdomstolen i Kalifornien.
Men frågan är om det är någon idé att göra det, för det kommer att ta mer än de 120 dagar som inresestoppet var tänkt att gälla. Kolumnisten Charles Krauthammer menar att presidenten istället borde arbeta fram det nya, permanenta system för granskningen (”extreme vetting”) av visumansökande han lovade i valrörelsen.

Rulla till toppen