Australien: Brexit kan ge riktig frihandel

Makthavarna sprider falska nyheter kring frihandel i allmänhet, och om innebörden av Brexit i synnerhet. Man vill framställa det som brittiska folket agerar protektionistiskt och vill avskärma sig från Europa och världen. Men det kan bli precis tvärtom.
Det visar en aktuell rapport framtagen av liberala parlamentariker i Australien, med förre premiärministern Tony Abbott i spetsen. Guardian rapporterar i Tony Abbott calls for ’absolutely free’ trade between Australia and UK :

Abbott skriver att Storbritanniens beslut att lämna EU inte var en röst mot frihandel, ”eftersom EU har agerat som ett protektionistiskt block mot handel med dem utanför”.

Är det några som kan granska EU utifrån så är det ju Australien. Och han föreslår en radikalt ny frihandelspolitik:

Abbott uppmanar Storbritannien och Australien att eftersträva ett ”one-page-free-trade-agreement” när Storbritannien inte längre hålls tillbaka av det ”bakåtsträvande och byråkratiska Bryssel”.

Ett handelsavtal på en enda sida, istället för de tegelstenar som numera brukar ta form fram, betyder frihandel utan undantag. Varuhandel helt utan tullar och kvoter. Abbott påpekar att två länder knappast kan bli mer likasinnade när det kommer till språk, värderingar och historia.
Jag tycker den sista poängen är viktig. Frihandel kräver någorlunda lika värderingssystem och normer för att fungera rättvist. Abbott vill vidga detta frihandelsavtl mellan två länder till att omfatta brittiska samväldets länder som Kanada och Nya Zeeland och sedan andra som respekterar västvärldens fria ekonomier.
Här har vi ett intressant alternativ till EU och andra så kallade ”frihandelsavtal” men som innebär ökning av regelverk och byråkrati.
*
Se också: Financial Market Reader i Tony Abbott’s radical ‘one-page’ plan, Australian i Tony Abbott urges open slather post-Brexit trade with UK, Daily Telegraph i Abbott: Brexit should mean zero tariffs trade deal.

Rulla till toppen