DN:s vänsterbubbla attackerar konservativ migrationskritik

Dagens Nyheter – den partiska och vinklade kampanjjournalistikens fanbärare – har publicerat tre artiklar vars kampanjmål är att sätta de liberaler och konservativa som kritiserar migrationen i dålig dager. Mattias Hagberg skriver, I högerns tyckarbubbla, idag i DN:

Under några veckor försvinner jag in i den nya svenska högerns egen filterbubbla … Ingenting tycks reta en högerdebattör 2016 som normkritik eller krav på öppna gränser. Här, i denna bubbla, finns också en återkommande kritik av det offentliga samtalet, som anses kringskuret och ängsligt.

Han frågar sig dock aldrig vilken skuld vänstern och kampanjjournalistiken har för att ”trissa upp” tonläget.
När DN och Mattias Hagberg berör händelse där vänstern vräkt ut sitt hat kallas det bara ”apropå turerna kring” Sverigedemokraternas Europagruppsmiddag på Grand Hôtel. Vänsterns hat bekymrar inte DN. Man angriper istället dem som utsätts för detta hat. Därmed blir attacken på konservativa och liberala röster i samhällsdebatten dubbel.
För att en debatt ska uppstå krävs att olika åsikter möts, men DN blundar naturligtvis för vänsterns beteende.
Sedan skriver Hagberg anklagande om analyser av migranters uppträdande:

Det behöver naturligtvis inte vara antiliberalt att uppmärksamma eller problematisera kriminalitet eller invandring. Att kollektivisera är det däremot, att suggerera fram ett hot från den stora massan där alla som ingår i den antas hysa samma föresatser, uppsåt och värderingar.

Men är det något som vänstern alltid gör, är det ju att hata dem man buntar ihop, de blir den ”stora massan” man riktar tvärsäkra omdömen om. Denna suggestion bekymrar aldrig DN eller andra redaktioner.
Artikelförfattaren summerar: ”Just nu sker en glidning åt det auktoritära i den svenska debatten.”
Men någon glidning i totalitär och hatfylld riktning hos vänstern ser han inte.
Snacka om att vara blind, döv och oreflekterade över tillståndet i landet.
Hur ser då jag på samhällsdebatten?
1) När advokatsamfundets generalsekreterare och Expressenkolumnisten Cecilia Hagen okritiskt får skriva att man borde döda högerdebattörer med råttgift, har debatten spårat ur? Ja. Uttalanden som dessa, som chefredaktörer på DN, Expressen och andra medier inte har några invändningar emot, visar att det är vänstern och de politiskt korrekta som driver debatten till allt hårdare tonläge. Konservativa och liberaler säger emot. Det är deras brott. Ibland till ett högt personligt pris, medan vänsterns hat- och hotfyllda aktörer bara möts med ryggdunkande från etablissemanget.
2) Skälet till att motsättningarna ökar undviker DN. Men det är ju verkligheten som skapar förutsättningarna för samhällsdebatten. Debatt i sig är ju meningslös. Skälet till ett höjt tonläge är att vänsterradikaler och konservativa/liberaler i allt högre grad har olika verklighetsbilder. Vänstern ser inga problem med att miljontals personer skulle komma till Sverige från Mellanöstern och Afrika. Konservativa/liberaler ser problem och vill diskutera dem för att motverka att problem uppstår. Med så fundamentalt olika verklighetsbilder blir det logiskt att debatten blir het.
Min önskan är att dessa hårda motsättningar kunde diskuteras i sak, inte genom att kasta epitet och kleta personliga anklagelser på motståndarna. Om vi kunde hålla debatten till sakfrågor, borde vi kunna respektera motståndarna och väljarna kunde avgöra vägvalet.

Rulla till toppen