Ras för MP i Stockholm

Det är intressant att se hur Miljöpartiet fortsätter tappa mark, och att den röd-grön-rosa styret i huvudstaden har smält samman och nu är mindre än 45 procent.
Miljöpartiet har minskat från 14,4 till 8 procent nu i oktober samtidigt ökar Sverigedemokraterna som nu blivit vågmästare också i Stockholm, enligt Ipsos.
Det är ju Miljöpartiet som främst verkat för att klankulturens logik ska ersätta demokratin och rättsstatens. Nu har stadsdelsnämndens ordförande i Rinkeby avgått, men först sedan massmedia slagit larm och med omfattande källor kunnat visa hur MP-ordföranden lade sig i enskilda ärenden om bidragsgivning (se mer här).
Detta exempel visar hur oförberedda de gamla partierna är på att hantera vår tids samhällsproblem. Av rädsla att bli anklagade för rasism är man beredd att blunda för allt grövre brott mot den svenska rättsstatens principer. Man kapitulerar och integrerar korrupta beteenden i det svenska samhället. Och vi som protesterar? Ja, gissa hur anklagelsen lyder….

Rulla till toppen