Förödande kvotering och vinsttak

Vänstervinden blåser hård i regeringen. Man har mani på viljan att styra och ställa över företag. Ena dagen är det tak för hur mycket vinst ett bolag får göra. Andra dagen är det vilka personer som sitter i styrelsen för bolag.
Allt anser sig socialdemokratiska, miljöpartistiska och vänsterpartistiska politiker var bäst på att avgöra.
Denna maktfullkomliga politik borde skrämma väljarna. Vad kan komma härnäst? Vad anser regeringen om hushållens storlek på hem och bostad? Bor vissa för stort och andra för litet? Då kvoterar vi!
Och lönerna är ju olika stora. Om vinsttak är principiellt riktigt, det vill säga att politiker talar om hur bra bolag får gå, är naturligtvis nästa steg att regeringen talar om hur mycket en person får tjäna som mest.
Själva tanken att en politiker som näringsminister Mikael Damberg skulle vara kapabel att bestämma vad som är bäst när det kommer till utfallet för företag och människor är absurd. Tanken avslöjar ett groteskt storhetsvansinne hos politiker. Och det är en tanke som tillämpats och prövats – i Sovjetunionen. Resultatet blev fattigdom, misär och förtryck.
Det är häpnadsväckande att Socialdemokratin, som under 1900-talet nådde stora framgångar genom att vara pragmatisk och betrakta vänsterextremismen som sin fiende, nu tar denna extremism till sitt hjärta.
Kvotering efter kön i bolagsstyrelser är naturligtvis bara början. Om sådan införs, kommer genast krav på kvotering av minoriteter. Hur många utlandsfödda, och då inte bara från västländer, ska ett bolag ha i styrelsen? Och kvotering efter sexuell identitet. Hur många transpersoner har ABB, Atlas Copco och Electrolux i sina bolagsstyrelser?
Funktionshindrade står alltid i skuggan, så varför får de inte sitta i bolagsstyrelser? Kvotera! Och hur kan Damberg glömma de unga? Självklart måste framtidens generation, personer under 30 år kvoteras in i bolagsstyrelserna. Och hur är det med den geografiska spridningen mellan stad och land på bolagsstyrelsernas ledamöterna? Kvotering krävs!
Så här sliter man sönder ett land och dess ekonomi.

Rulla till toppen