Vänstern göder klassamhället som startar i skolan

Det finns en samhällsinsats som är effektivare än alla andra om man är ute efter att minska inslaget av klassamhälle: ge alla elever en god start genom fungerande skolor.
Men detta vägrar vänsterpartierna, eftersom de är emot disciplin och anser det vara fascistiskt att lärarna bestämmer i skolan. Denna vänsterideologi, som ofta tillämpats också av borgerliga partier, har de senaste 50 åren förstört svenska skolan.
Det är en brist som mer än alla andra förklarar svenska elevers fall i Pisa och andra kunskapsstudier: skolk, sen ankomst och oordning i klassrummen. Sverige utmärker sig extremt negativt när det gäller just elevernas studiero.
Hur kan någon tro att unga lär sig något när man trotsar lärarna, pratar i mobilen eller spelar spel i telefonen under lektionstid?
Föräldrar som låtit sina barn spela in ljudet från klassrummet och sedan publicerat den nakna sanningen, klassrum helt i upplösning, har blivit anklagade för integritetsbrott. Något åt arbetsmiljön i klassrummen har inte vidtagits. Det vore ju förskräckligt om de vuxna sade till eleverna! De ska ju upptäcka världen på egen hand.
I Svenska Dagbladet konstateras i dagens huvudledare (ej online än):

[Forskningen visar att] det fanns genomgående vissa typer av arbetssätt som i efterhand har visat sig avgörande (Harvard Business Review 5/8). En av de kanske viktigaste faktorerna var att introducera ordning och reda. Barn som kommer från brokiga hem behöver för det första lära sig regler och struktur från annat håll, men sedan finns det även en viktig faktor i att det är omöjligt att lära sig i stökiga miljöer. Inte sällan hade problemet innan varit att en eller ett par elever tillåtits förstöra arbetsmiljön för hela klassen.

Alla har alltid vetat att detta gäller, ändå har man gjort exakt tvärtom. Av ideologiska skäl. Vänstern avskyr auktoriteter och disciplin för att förspråka gruppkramar och gullande. Alla ska vara vänner. Ingen överordning, ingen underordning.
Men denna ideologi knäcker skolan. Där krävs just motsatsen till flum, särskilt för elever från studieovana hem. Jag vet, för jag tillhörde själv den gruppen. Jag är otroligt tacksam att jag gick grundskolan på 1970-talet när lite av överordning och underordning fortfarande gällde. Vi sa ”magistern” och ”fröken” till lärarna. Vi ställde upp oss två och två i led utanför klassrummet när det ringde in. När läraren kom och öppnade dörren till klassrummet marscherade vi in. Vilken hemsk tanke det måste vara för alla med hjärnan full av vänsterflum!
Genom att ställa upp redan utanför klassrummet kunde ett lugn infinna sig, så att när de unga eleverna sedan gick in i klassrummet kunde lektionen omedelbart börja. Idag tar det ofta hela lektionen att ens skapa lugn att påbörja undervisning. Hur i hela helv-tet tror någon med vänstervärderingar att det blir något lärande i en sådan miljö?
Därför har ledaren i Svenska Dagbladet helt fel rubrik, den lyder ”Det finns inga enkla lösningar”. Men det gör det. Studieresultaten skulle skjuta i höjden på några år, om disciplin och lärarnas överordning återskapades. Mycket enkelt i sak.
Svårigheten är att en sådan linje utmanar hela den ideologiska grunden för nuvarande makthavare inom skolan.
Jan Björklund försökte som utbildningsminister göra insatser i rätt riktning, men han har varit helt maktlös mot hela det utbildningsindustriella komplexet med universitet, pedagogflummare och lokalpolitiker från alla partier som följer vänsterideologin om att disciplin är onödigt och vulgärt.
Det krävs en regering som i sin helhet sluter upp bakom att skolan måste återfå arbetsro, med alla tillbuds stående medel. En regering som vågar utmana vänsterideologiskt flum inom akademier, skolorganisationer, medievänstern och bland politiker av alla färger.
Den uppgiften är inte enkel. Men den är självklar för alla som ser verkligheten och vill att svenska barn ska få en god start inför vuxenlivet.

Rulla till toppen