Mer skattepengar med lägre skatter

Något som vänsterfolk aldrig förstår, ja, det är nog själva definitionen på att vara vänster att inte förstå detta, men lägre skattesatser ger mer skattepengar till staten.
Det är nämligen en effekt av att respektera människors vilja att arbeta men ovilja att göra det om man bestraffas för det. Människor regerar på incitament. Det är något vänsterpartier aldrig accepterat. De utgår från att höjda skatter och hårdare styrning från politiken inte ändrar något annat än statens inkomster.
Så var det också när Socialdemokraternas nya partisekreterare presenterade sig. Örebroaren Lena Rådström Baastad lyckades i sitt första tal på tio minuter leverera flera felaktigheter och fördomar om ekonomi.
I huvudledare i Dagens Industri konstateras:

Den rimliga tolkningen av hennes ordvändningar var att skattesänkningarna har slagit mot välfärden. Det handlade alltså inte om profilen på alliansens skattesänkningar utan en kritik mot att det kom in mindre pengar till de gemensamma angelägenheterna.
Men skatteintäkterna ökade under alliansregeringens tid. Totalt sett steg de med 14 procent till 1.630 miljarder kronor.
Trots att befolkningen steg med 6 procent ökade den totala skatten räknad per invånare från 157.000 kronor till 170.000 kronor.
Även om flera skattesatser sänktes under alliansåren ökade alltså de totala skatteintäkterna. Förklaringen är förstås den starka svenska ekonomin under dessa år, trots finanskrisen. Räknat som andel av BNP minskade skattetrycket – från 46 till 43 procent.
Ändå blev det inte mindre pengar till den gemensamma kassan, utan mer.

Den som inte förstår detta, som inte begriper att låga skatter sporrar människor och företag att utveckla och förbättra sina verksamheter och därmed göra ekonomin starkare, bör inte få regera landet.

Rulla till toppen