Fälldin: ‘kristen livsåskådning’

Igår lades Thorbjörn Fälldin till sin sista vila uppe i Ångermanland. Att har är 1900-talets främste borgerlige politiker, den som knäckte det historiskt långvariga socialdemokratiska regeringsinnehavet 1976, är oomtvistat. Det lade grunden till Sveriges skifte från socialistisk centralism till en mer liberal ekonomisk politik, vilket forskarna har belagt skedde från 1980-talet och framåt.
Men många glömmer gärna att Fälldin var konservativ till sin natur och hans politik grundades i djupa värderingar snarare än snärtiga ideologiska dogmer. Smålandsposten påminner läsarna om Fälldins sakpolitiska uttalanden, exempelvis att han talade om ”kristen livsåskådning”. Ord jag inte hört från styrande partier på länge…

Fälldin kunde bryta Socialdemokraternas maktdominans eftersom han ifrågasatte de konfliktlinjer partiet målade upp. ”Man försöker ställa löntagare och företagare mot varandra. Det är fel tänkt. Det finns inte två sorters folk i det här landet”, sade han 1972. Likaledes konstaterade han att marknadsekonomi inte behövde stå i konflikt med socialt ansvarstagande och ramar till skydd för god miljö och samhällets svaga. ”Kristen livsåskådning och humanism representerar en uppfattning om människovärde som utgör en omistlig tillgång för vårt samhälle”, förkunnade Fälldin i valduellen 1976.

Man kan säga att Fälldin förutsåg den nya ekonomin där inte storskalighet dominerade utan kundorientering, där arbete inte står mot kapital som i det gamla industrisamhället. Vissa har inte fattat det än…
Se mer: Smålandsposten i Dagens politiker bör inspireras av Thorbjörn Fälldin och sök på ”Fälldin” uppe till vänster på sidan.

Rulla till toppen