Har Schumpeters ‘kreativa förstörelse’ nått politiken?

Många borgerliga i Sverige och Europa har mycket svårt för Donald Trump. Men vad är han om inte någon som rubbar cirklarna för etablerade aktörer som blivit slöa, liknöjda och fast i gamla lösningar?
Exakt det liberalismen förväntar sig av marknadskrafterna.
Den kloke politiske kommentatorn Michael Barone utvecklar detta i kolmnen, Is America Ready for a Disruptive President?

Apple rubbade musikindustrin, Uber rubbade taxinäringen, Amazon rubbade bokhandelsbranschen. Global konkurrens har utmanat och rubbat amerikansk verkstadsindustri i årtionden. (…) Genom historien har Amerika till stor del byggts på att rubba cirklarna.

Ekonomen Joseph Schumpeter förklarade varför något han kallade ”kreativ förstörelse” utgjorde marknadsekonomins motor och varför detta med förstörelse kunde vara gott. Det är något positivt när nya lösningar kan utmana gamla om det höjer produktiviteten i verksamheter och nyttan med arbete. Det är här marknadsekonomi skiljer sig från socialistisk planekonomi eller blandekonomi, som håller fast vid gamla lösningar till dess systemen kollapsar pga ineffektivitet.
Vi har sett denna mekanism av kreativ förstörelse förstärkas genom globaliseringen. Vi i väst har kunnat köpa billigare teknikprylar och annat, samtidigt som fattiga människor fått jobb och höjda löner.
Nu har globaliseringen gått vidare från varuexport till att omfatta människor vilket leder till krockar mellan civilisationer med mycket olika värderingar och människosyn.
Nuvarande synsätt har visat sig vara fullständigt oförmögna att hantera denna krock, som man istället förminskar, förtränger och förnekar. Är det då inte dags för kreativ förstörelse, eller rubbade cirklar, inte bara för marknaderna utan också i politiken?
Donald Trump har med sin kandidatur visade sig vara annorlunda än republikanska kandidater brukar vara. Istället för skattesänkningar, frihandel och kulturkamp lyfte han fram amerikanska intressen i handel, säkerhet och migration. Med det har han rubbat cirklarna för partipolitiken i USA.
På republikanernas konvent talade PayPal-skaparen och teknikmiljardären Peter Thiel, och han sa att rubbade cirklar är något gott när gamla lösningar, och särskilt gammal politik, inte fungerar längre.
Utifrån marknadsliberalt perspektiv borde somliga kanske tänka om när det gäller Donald Trump…

Rulla till toppen