Vårt politiska landskap breddas

Passar på att rekommendera artikel med anledning av mitt engagemang i socialkonservativa nättidningen Samtiden, Vårt politiska landskap breddas:

Jag ser Samtiden som ett svar på att de gamla aktörerna på samhällsdebattens arena inte klarar av att leva upp till tidens nya krav. Globaliseringen har medfört mycket positivt, men den medför en rad nya frågeställningar som inte har fått adekvata svar.
Under 1900-talet utkristalliserades två riktningar i Sverige: den socialdemokratiska vänstern och den liberala mitten. Båda stod för modernitet och utveckling, men också för en värdenihilistisk filosofisyn som innebar att andra aspekter än juridik, ekonomi och teknik ansågs överflödiga.
Detta var länge en helt dominerande framgångssaga. Men det fanns ett osynligt villkor för denna hållning: principerna för den generella välfärden, för strävan efter utjämning mellan hög- och låginkomsttagare och solidariteten mellan människor var starkt avgränsade. Det var en så absolut självklarhet att det aldrig ens nämndes att dessa politiska målsättningar omfattade det svenska folket.
Man behövde inte tala om gränser eller om var räckvidden för de höga politiska målen slutade. De upphörde alltid vid nationsgränsen eftersom människor i övriga delar av världen inte hade några som helst möjlighet att röra på sig.

Det är mycket som nu ställs på ända i vår tid. Då gäller det att stärka idédebatten och bredda perspektiven.

Rulla till toppen