Orwells nyspråk i asylpolitiken

Toppnyhet i SvD nu är: ”Efter en lagändring riskerar tusentals asylsökande med avslagsbeslut att avhysas från landets asylboenden.”
Riskerar?
Det är ju själva meningen med asylprocessen i domstol att de som inte uppfyller kriterierna för att stanna SKA avhysas från landet.
Varför skulle asylskäl prövas om det inte vore så att de som saknar skäl ska lämna landet?
Detta är ett exempel på det Orwellska nyspråk som medier använder och vars avsikt är att undergräva demokratiskt förankrad lagstiftning. George Orwell skrev att aktörer i framtiden kommer att förvränga ordens innebörd till sin motsats: Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka.
Detta sätt att förvränga bilden av verkligheten för att passa vissa ideologiska bevekelsegrunder är ett hot mot demokratin och det öppna samhället. De folkvalda har visat sig ha mycket svårt att stå emot medier som med kampanjjournalistik sätter sig över demokratins grundläggande villkor: att folket bestämmer genom val.
Svenska Dagbladet underkänner asyllagstiftningen, domstolsprövning och reglerad invandring genom att beskriva verkställighet som att man ”riskerar” att fullfölja svensk lag.
Detta sätt att attackera och undergräva svensk lag är allvarligt och borde granskas och kritiseras mer.

Rulla till toppen