En självkritisk EU-pamp

EU har blivit alltför utopiskt och inriktat på likriktning. Är det möjligt att någon i Bryssel kan vara självkritisk? Kanske. Den förre polske premiärministern Donald Tusk, som nu är Europeiska rådets ordförande (den ordförandepost som tidigare cirkulerade mellan medlemsländernas regeringschefer), uttrycker varningar för att EU genom sin ständiga makthunger underblåser motstånd mot unionen.
Deutsche Welle rapporterar i EU president Tusk decries ’utopias’ of Europe:

I ett tal Tusk höll på måndagen kritiserade han de utopiska illusioner som EU skapat och som fört unionen in i flera kriser.
— Det är vi som idag är ansvariga som måste konfrontera utopierna som vuxit fram i EU, som utopin om ett Europa utan nationalstater, utopin om ett Europa utan motstridiga intressen och ambitioner, utopin om att Europa kan tvinga på världen sina värderingar.
— Genom besattheten [inom EU] att uppnå omedelbar likriktning och total integration har vi misslyckats att inse att vanligt folk, Europas medborgare, inte delar vår euro-entusiasm. Misströstande om de stora framtidsvisionerna kräver de att vi istället tar oss an den vardagliga verkligheten bättre än vi gjort hittills.
Europaskeptiska rörelser presenterar sig som alternativ till illusioner som EU predikar, menar Tusk.

Deutsche Welle konstaterar att detta tal kommer mindre än en månad före Storbritanniens omröstning om att lämna eller stanna i unionen.

I talet i Luxembourg sa Tusk att perfekt europeisk likriktning och integration kanske inte är det bästa svaret på euroskeptiska strömningar.
— Prognoserna om ett uppsplittrat Europa spökar, sa han. En vision om en federal stat verkar inte vara det bästa svaret på den möjligheten.

Det är så dags att vakna nu, blir min reflektion. Det är först nu när britterna sätt hårt mot hårt, som EU-byråkratin blir en smula eftertänksam.
Räkna med att sådant tal omedelbart försvinner om Storbritannien stannar i EU. Då är man tillbaka på spåret och fortsätter arbeta för utopin om att skapa en superstat styrd från Bryssel.
Om det däremot blir ”brexit”, då kommer inte bara Storbritanniens avtal med EU att omförhandlas, utan hela projektet kommer att bli föremål för hårdhänt omprövning. Särskilt om andra medlemsländer också utlyser folkomröstningar om att stanna eller lämna unionen.
Byråkratier kan inte bemötas med vackert tal. Byråkratier kan bara bekämpas med hård makt. Demokratiska stater måste sätta sig upp mot den antidemokratiska byråkratin i Bryssel och få den på fall. EU har utvecklats i fel riktning de senaste 20 åren. Det är tid att börja om.
Död åt EU, leve europeiskt samarbete!

Rulla till toppen