När polisen retirerar bort från gator och torg

I Smålandsposten skriver idéhistorikern Lars F Eklund intressant om hur polisen förespråkar medborgarinitiativ på landsbygden, Polisen retirerar från landsbygden:

Chefer inom polisen talar om behovet av att medborgarna själva organiserar sig i brottsförebyggande verksamhet, såsom grannsamverkan. Det finns en insikt om att man inte kan begära att medborgarna förvandlar sina hem till ointagliga fästningar genom dyra larm, speciallås och dylikt. Vaksamhet och samverkan förespråkas istället. Intressant. Sir Robert Peel, den moderna polisens skapare och upphov till ordet ”bobby” för brittisk polis, sade att kärnan i polisarbetet är att vara närvarande, vaksam och ingripande på samma sätt som alla medborgare ska vara – men med lön och på heltid. Det är just denna kärnverksamhet som polisen idag inte utför.

Om också stadsbor känner otrygghet, exempelvis över utlänska ungdomsgäng som driver omkring och lever på kriminalitet, vad gör man då? Medborgargarden har börjat dyka upp, men de avvisas med emfas. Då finns bara ett alternativ: att polisen patrullerar gator och torg. Men det klarar man inte eftersom migrationen kräver polisen på annat håll.
Så detta är ytterligare ett område där Sverige står inför systemkollaps.

Rulla till toppen