Sture Eskilsson – doldisen som förändrade Sverige är död

Tankesmedjan Timbros grundare, Sture Eskilsson, har gått bort. Han skulle snart fylla 86 år. När han fyllde 80 skrev jag här i bloggen:

Den kanske viktigaste opinionsbildaren i modern tid för ett friare Sverige fyller 80 år på torsdag: Sture Eskilsson.

Han var styrelseordförande i Timbro AB när jag blev medarbetare där 1995. Han var en tillbakadragen man med ett mycket skarpt sinne för strategi och värderingar.
När jag skrivit min skrift Svaghetens moral hade vi intressanta diskussioner om mina resonemang som han uppenbart gillade och saknat i svensk debatt. En fri marknadsekonomi är grunden för välstånd, men man får inte förlora det sociala perspektivet. Hur värnar vi i ett fritt samhälle de mjuka värdena som styrs av andra mekanismer än marknadens?
Carl-Johan Westholm skriver i sin blogg om Sture Eskilsson: ”Tillsammans med Curt Nicolin, som var ordförande i SAF 1976-1984, kom dessa två att mer än några andra påverka opinionen och företagarklimatet i Sverige i en på många sätt avgörande tid. Utan deras insatser hade Sverige sett annorlunda ut idag.”
Det är fascinerande att de viktigaste personerna i vår tid kanske inte är de mest högljudda. Sture Eskilsson medverkade till att göra Sverige bättre.
Mer i bloggen: Sture Eskilsson ger ut memoarer och Eskilsson tonar ner sin roll.

Rulla till toppen