Vill vi ha nya företag i Sverige?

I Dagens Industri framförs varningar för att en kommande utredning inte förstår vikten av att sänka skatter för företagande. Risken är överhängande att ett snävt och missriktat fiskalt intresse kommer att stå i vägen för införandet av ett regelverk som kan lyfta svenskt entreprenörskap, skriver Magnus Henrekson, professor och vd för Institutet för Näringslivsforskning, IFN.
Rubriken på hans inlägg är Personaloptioner tar från rika och ger till kreatörer. Sänkt skatt på rätt sätt ger ökad jämlikhet:

Än viktigare för dynamik och företagsbyggande är dock att skatterna är förmånligt låga för dem som försöker skapa nytt kapital genom företagande. Detta är en nyckelfaktor för att locka fler att testa, grunda och expandera nya företag. Att de redan förmögna utmanas av nya entreprenörer skapar social dynamik och minskar risken för att privilegier biter sig fast.

Tyvärr har vi en attityd numera där vi inte förstår nyttan med konkurrens. Varför ska nya komma här och störa det invanda? Det är helt fel syn om man vill ha tillväxt och jämlikhet.
Tänk om politik och media kunde lämna sitt slentrianmässiga tänkande och ta in lite nya tankar.

Rulla till toppen