Medborgarskap inget att leka med

Det har länge varit känt att man kunnat muta sig till svenskt medborgarskap. Det finns också tecken på att många medborgarskap har beviljats på oriktiga fakta. Medborgarskapet har devalveras. De etablerade partierna har inte gjort något åt det, även om man till medierna sagt sig vilja stävja bedrägerier.
I en intervju med SvD framför Jimmie Åkesson förslaget att man ska kunna återta medborgarskap givna på oriktiga uppgifter, SD vill ha lag för att upphäva medborgarskap.
Tidigare i veckan har partiet lagt förslag om att höja statusen på medborgarskapet. Till Expressen sa Åkesson, För lätt att bli medborgare:

– Det handlar om att uppvärdera medborgarskapet. Vi vill klargöra vad svenskt medborgarskap innebär, säger han.
– Medborgarskapet är oerhört viktigt för att hålla ihop samhället.
– Det är för lätt att bli svensk medborgare i dag.

Som ett led i detta kräver Sverigedemokraterna tillfälligt stopp för nya medborgarskap:

Stoppet för utfärdanden bör gälla alla förutom de som föds i Sverige eller adopteras till landet.
– Hundratusentals människor kommer att kunna bli svenska medborgare ganska snart. Därför vill vi ha ett tillfälligt stopp för nya medborgarskap, säger Åkesson.

Medborgarskap är inget att leka med. Det ska gälla livet ut och får inte dras in enligt grundlagen. Därför är det tragiskt att de etablerade partierna inte gjort något åt den kriminalitet som omgärdar beviljande av medborgarskap. Trots mutskandaler och falska uppgifter beviljas medborgarskap utan någon påföljd för dem som bedrar Kungariket Sverige.
Medborgarskapet nedvärderas till en smutsig handelsvara. Det har blivit något man kan lura sig till. På grund av de etablerade partiernas passivitet eller inkompetens är Sverigedemokraternas förslag rimliga. Medborgarskapet ska vara något eftertraktansvärt, och vara förknippat med skyldigheter och inte bara rättigheter.
Medborgarskap ska inte beviljas på otillräckliga uppgifter. Eller genom rena mutor. Så länge detta tillåtits ske blir konsekvensen att kravet stärks på att göra det möjligt att dra in medborgarskap.
Bäst hade det varit om sådan grundlagsändring inte behövt att behandlas. Därför är Åkessons krav angelägna att gå till mötes. Genom kraftigt skärpt prövningsförfarande kan misstankar om fusk, mutor och bedrägerier stävjas. Med ett omfattande ansökningsförfarande blir kravet på grundlagsändring inte lika angelägen.
Vi får väl se om de etablerade partierna är beredda att, som i så många andra frågor, vända helt om och göra rätt. Det vill säga skärpa regler och sluta agera som värdens mest naiva och korkade politiker.

Rulla till toppen