SVT värre än Polen: ministrar proklamerar okritiskt

Det blir riktigt tragikomiskt i SVT:s morgonprogram idag när man riktar ensidig kritik mot den nya konservativa regeringen i Polen.
Kulturminister Alice Bah Kuhnke får breda ut sig utan någon kritisk motröst. Vänsterregeringen får sitta ostört i SVT och avge sina partiska proklamationer som om de vore dagens sanning. När hon får frågan vad hon tycker om de förändrade medielagarna i Polen svarar hon:

— Det är häpnadsväckande förändringar som oroar djupt. Det känns ju nästan absurt att en regering ska styra statliga medier eller överhuvudtaget lägga sig i journalistiken, som ju finns där som en demokratibärande faktor som ska granska makten.

Hahaha. Här sitter makten i form av kulturministern i SVT och talar om vilket budskap som går ut i statliga medier om Polen — helt utan att granskas eller möta motargument. Hon tillåts göra exakt det hon själv kritiserar.
På frågan vad det kan få för konsekvenser svarar hon:

— Det kan få konsekvensen att människor förlorar förtroendet för medierna. (…) Dessutom att man styr vilken information som kommer till människor, vilka frågor som väcks, hur man granskar osv. Det hotar demokratin å det grövsta.

Otroligt hur väl kulturministern här beskriver, inte Polen, utan Sverige och SVT: hon och den rödgröna regeringen styr vilken information SVT:s tittare får och hur den vinklas — allt utan någon som helst granskning.
Om Polen ska granskas av EU då måste också Sverige granskas, för här är regeringens inflytande och styrning av vad statliga public service-kanaler förmedlar häpnadsväckande stark och helt ogenerad.
SVT och SR är, för att använda Kuhnke ord, odemokratiska och hot mot yttrandefriheten så länge de som statliga medier okritiskt får domineras av makthavare med uppenbara vänsterradikala ståndpunkter. Här finns ingen balans, ingen opartiskhet, bara propaganda.
Bloggen har lyft fram nödvändiga förändringar: public service-tjänsterna måste upphandlas och flera mediebolag ges möjlighet att utföra uppdraget åt staten.
Se mer: Är inte S värre än Polens regering? , Konkurrensutsätt public service.

Rulla till toppen