Trump river åsiktskorridoren

I förrförra inlägget (nedan) beskrevs hur valrörelser ändrar form, från att vara en kamp mellan olika partier och kandidater till att bli en kamp mellan politiken och medierna. Detta eftersom medierna istället för att opartiskt rapportera blivit en aktiv aktör i politiska frågor. Medierna är numera det verkliga Vänsterpartiet, och mycket starkare än de vänsterpartier som sitter i parlamenten.
I National Review refererar man till en tankesmedja som utarbetat en teori kring hur det går till att flytta vad som är tillåtet att säga i samhällsdebatten, For Good and Ill, Donald Trump Has Brought Discussion of Political Impossibilities into the Open.
I Sverige har vi kommit att kalla det ”åsiktskorridoren”, i USA talar tankesmedjan Mackinac Center om ”Overtons fönster”. National Review sammanfattar:

”Fönstret” för politiskt acceptabla ståndpunkter är främst definierat inte av vad politiker föredrar, utan snarare av vad de tror de kan få stöd för och gör dem valbara. Nyckeln för att förändra politiken ligger inte så mycket i att ändra politiker utan i att ändra villkoren för debatten. (…) Vänstern – som dominerar medierna, universiteten och kulturen – är oöverträffade i att flytta Overtons fönster för vad som är acceptabelt. (…)
Och plötsligt dyker Donald Trump upp. I viktiga frågor har han inte bara flyttat Overtons fönster, han har krossat det. I frågor som migration, nationell säkerhet och även för formerna för politisk debatt, finns det inget fönster kvar. Registrering av muslimer? På bordet. Stopp för inresa i landet? På bordet. Deportation av illegala invandrare? På bordet. Den nuvarande favoriten i republikanska primärvalet förespråkar en politik som representerar motsatsen till vänsterns ras- och identitetsfokuserade politik.
Karaktäristiskt nog krossades inte Overtons fönster av en politiker utan en mycket amerikansk hybrid av en framgångsrik företagare/underhållare, en man så rik och mäktig att han är immun mot eliternas fördömande och välkänd nog för att dominera nyhetsmedia och sociala medier.
Även om många av Trumps uttalande är ogenomförbara har han genom att krossa fönstret [aka åsiktskorridoren] påbörjat en process som befriar amerikanska folket från de konstgjorda och destruktiva begränsningarna som vänstern definierat. Seriösa och substantiella politiker som Ted Cruz kommer att mötas med större respekt och den hittillsvarande politiska korrektheten kring islam och migration kommer att behandlas med den skepsis den förtjänar.

Intressant. Och helt i linje med min analys om att valrörelser numera handlar om politikers kamp mot medievänsterns begränsande åsiktskorridor.
Icke-valda journalister på SVT, SR, TV4, DN eller SvD ska inte avgöra vad som är tillåtet att diskutera och hur olika samhällsproblem ska tolkas. Den makten måste återföras till en samhällsdebatt mellan folket och dess folkvalda. Mellanhanden, medievänstern, måste sättas på plats. Medier ska rapportera, inte tycka för egen del och använda sin funktion för att tvinga på folket deras aparta ståndpunkter.

Rulla till toppen