Rösta bort riksdagspartierna

Journalisten Lasse Granestrand har skrivit en bok om flyktingpolitiken och summerar i debattartikel, Flyktingfrågan misskött av politiker och medier:

Varje individ på flykt väcker berättigad empati. Men av politiker och medier krävs också rationalitet.
Vi behöver en human, rättssäker, hållbar, långsiktig och folkligt förankrad integrations- och migrationspolitik. Både hjärta och hjärna.
Nu är U-svängen gjord och alldeles för många rikspolitiker och reportrar försöker glömma vägen hit.

Jag skrattar när jag läser detta. Vilka krav han har! ”Rationalitet”. . . och ”hjärna”.
Vi har inte sett ett uns av någondera i ett årtionde i migrationsfrågor. Bara fåniga anklagelser om rasism och främlingsfientlighet så snart någon sagt något som inte överensstämmer med utopisk idealism. Det finns ingen ”hjärna” eller ”rationalitet” i svensk samhällsdebatt. Bara en massa idioter som tror sig själva vara Jesus — med andra människors välfärd som pant.
Svenska etablissemang i politik och media är färdiga för dårhuset. De klarar inte av att se verkligheten sådan den är. De lever i en Alice i Underlandet-mentalitet som utsätter landet för enorm risk att under nästa år kollapsa i anarki. Ja, när de hundratusentals nyanlända kräver mer än tak över huvudet börjar den verkliga utmaningen. Det vi sett hittills är ingenting i jämförelse med vad som väntar månaderna och åren framöver.
Det tragiska är att alla etablerade partier varit lika galna. Jag anser inget av dem dugliga nog att återväljas i riksdagsvalet 2018. Allihop borde åka ut, om det är kompetens, ledarskap och duglighet som avgör. Flera av partiföreträdarna har öppet sagt att de ”inte vet” vad de ska göra. Ja, men avgå då!!! Varför ska Sverige styras av en politikerklass som är så oduglig att den inte vet vad den ska göra i det kaos som helt och fullt är självförvållat genom passivitet.
I Italien röstade man 1994 bort Socialisterna och Kristdemokraterna, som varit regeringsbärande partier sedan andra världskriget, från parlamentet. De försvann. Puff! Borta. Deras oduglighet gjorde att de upplöstes. Där är vi nu när det gäller svenska etablerade partier.
Se mer om partisystemets oduglighet: Sverige behöver nya partier, (2013) Vad svensk politik saknar: civilitet i global era (2013), En spricka i åsiktskorridoren (20 sept 2015)

Rulla till toppen