Hollywood närmare verkligheten än medierna?

I årets sista nummer av magasinet Axess erbjuds många artiklar som jag här skulle kunna ge min reflektion på, men jag väljer utan att tveka hellre karaktären Claire Underwood från House of Cards framför Mona Sahlin (vars arbete kritiseras för att sakna innehåll).
Författaren Thomas Engström skriver i Karaktärer på tvären om Claire och hennes make Frank (politikern spelad av Kevin Spacey), och varför serien blivit så framgångsrik — en förklaring som också har bäring på vår tids politik och media:

Det är uppfriskande för publiken att få följa ett par som faktiskt strävar åt någorlunda samma håll, precis som det brukar vara i verkligheten. När ett medium under tillräckligt lång tid har visat upp en förvrängd bild av verkligheten blir plötsligt det mindre dramatiska alternativet, den mindre konfliktfyllda varianten, alldeles högintressant.

På samma sätt som underhållningsindustrin alltid ska måla upp konflikter mellan makar på filmduken, ägnar sig mediebranschen åt att ge en förvrängd och tillrättalagd bild av verkligheten i nyhetsrapporteringen. Det är enligt min mening en viktig förklaring till varför uppstickare som säger obekväma sanningar nu når stora framgångar i opinionen inom många länder.
Tänk om några nyhetsredaktioner kunde återgå till att rapportera istället för att själva vara politiska aktörer för vänsterståndpunkter.

Rulla till toppen