Anta ID-kollen, nu genast!

Sverige tar emot enorma mängder migranter i en takt som man aldrig tidigare kommit i närheten av. Sverige tar emot fler än något annat EU-land i förhållande till vår folkmängd. Politikerna har stått handfallna och vägrade länge att ens tala om ”volymer”. Att tala om verkligheten stämplades som rasism.
Till slut började man förstå att alla våra samhällssystem kommer att braka samman om man inte gör något. Ett antal åtgärder vidtogs för att försöka minska migrantströmmen till Sverige. Man har inte lyckats. Därför har regeringen nu lagt fram ett lagförslag om att införa ID-kontroll för inresa i Sverige, de ID-handlingar många migranter gör sig av med för att enklare få uppehållstillstånd.
Inför det att regeringen lägger fram ett lagförslag till riksdagen gör Lagrådet, dvs domare i Högsta domstolen, ett yttrande (läs i pdf) om lagens förhållande till grundlagen. Lagrådet beskriver det aktuella lagförslaget:

Sådana särskilda åtgärder är att meddela föreskrifter, dels om krav på identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat, dels om stängning av väg eller annan led som allmänt används för trafik med motorfordon och som utgör en förbindelse med en annan stat.

Lagrådet sammanfattar orsaken till lagförslaget:

Lagförslaget lämnas i en tid då migrationsströmmarna till Sverige är större än någonsin. Fram till den 24 november i år har Sverige tagit emot ca 145 000 asylsökande personer (…) Till detta kommer många invandrare som inte söker asyl. Invandringen har utsatt det svenska asylsystemet för stora påfrestningar. Men också hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten dignar under trycket liksom de myndigheter som ska sörja för att immigranterna får tak över huvudet. (…) Enligt regeringen innebär den aktuella situationen ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet.

Men sedan kritiserar Lagrådet att lagförslaget tagits fram skyndsamt och inte blivit berett i den vanliga långsamma lunken.
Självklart borde lagstiftning inte stressas fram, men nu är landet i ett akut läge. Politikerna stod länge handlingsförlamade och villrådiga. Nu när de till slut fått ett uns av handlingsförmåga tillbaka, måste den användas för att ändra läget på marken.
Om lagstiftningen visar sig ha brister kan dessa ändras senare. Nu gäller det att handla. NU!
Regeringen verkar förstå att deras sista lilla möjlighet att inte fullständigt tappa greppet om landet är att driva igenom denna lagstiftning. Det är rätt. Regering och riksdag måste visa att man gör någon förbannad nytta. I annat fall kan vi lika gärna utropa Sverige som en anarki.

Rulla till toppen