Idag avgörs om Sverige är anarki

Klockan 16 idag ska det olagliga tältlägret på privat mark vid Nobelvägen i Malmö utrymmas. Turerna har varit lika många som groteska. Sverige har visat sig vara ett land där lag och rätt inte är något prioriterat utan något som man rycker på axlarna åt.
I Folkbladet har myndigheternas agerande summerats, En orgie av ansvarslöshet:

Miljönämnden i Malmö har nu återigen fattat beslut om att tiggarnas läger på en privatägd tomt ska utrymmas och rivas. Det är ett klokt beslut i sak. Och ett helt nödvändigt politiskt beslut. De juridiska turerna i fallet har hittills varit en orgie i ansvarslöshet och världsfrånvändhet. Malmö kommun har i praktiken övergivits av staten. Malmö har sedan i april månad i år försökt att få lägret stängt. Polisen har inte hjälpt till. Kronofogden har vänt ryggen åt kommunen. Domstolarna har sagt nej till kommunen.

Inga svenska myndigheter är beredda att upprätthålla äganderätten. Ingen i vårt land kan räkna med att få stöd av rättstaten för att värna sin egendom. Det är vad Malmöfallet bevisar.
Det som till slut resulterat i evakueringsbeslut är . . . miljöskäl. De sanitära olägenheterna är stora. Avföring och smuts är nu en uppenbar hälsofara för personer som vistas på och omkring platsen.
Men kommer migrantlägret att utrymmas kl 16? Det återstår att se. Polisen vägrar hjälpa till före kl 16, ett tecken på att man inte har någon lust att upprätthålla ordningen och smutsa ner sig.
Om inte en olaglig ockupation av annans mark kan hävas med statens tvångsmakt trots att alla vet att den är lagbrott, då är Sverige en anarki.

Rulla till toppen