Låt regeringen smaka på sin egen medicin

Finansminister Magdalena Andersson (S) är orolig att Alliansen ska agera på samma sätt som Socialdemokratin gjorde året före valet, då man tillsammans med Sverigedemokraterna stoppade en sänkning av inkomstskatten. Man bröt ut en del av budgeten och eftersom kostnaderna inte ökade ansåg man det vara inom ramen för riksdagens regelverk.
Jag anser det är självklart att Alliansen nu med full kraft i utskotten ska använda denna av S satta regelpraxis och riva upp alla försämringar som ingår i regeringens budgetförslag.
Andersson klagar, enligt Expressen:

– Det är oroande och förvånande. Vi har tagit fram budgeten helt i enlighet med decemberöverenskommelsen (DÖ) och spelreglerna i den. Att sedan, när vi har lämnat budgeten till riksdagen, ändra spelreglerna vore märkligt, säger hon efter en debatt i riksdagen.

Men titta dig i spegeln, Andersson! Det var du och ditt parti som satte praxis att med stöd av SD riva upp delar av regeringens budget. Nu borde hon få smaka på sin egen medicin. I så stora doser som möjligt.
Det är dags att sätta regeringen på plats. Den har ingen majoritet och borde inte uppträda som om man hade det. Den högfärden måste straffa sig.
Frågan är om Alliansen har något mod, någon vilja, ja, någon livskraft överhuvudtaget. Visa det! Riv upp all socialism i budgeten. Visa var skåpet ska stå.

Rulla till toppen