Opininsläget enligt Aftonbladet/Inizio

Aftonbladet rapporterar: ”Det folkliga stödet i flyktingfrågan återspeglas inte i opinionen.” Jag som trodde att opinionen utgjordes av folkets uppfattning… Märkligt hur man kan göra skillnad på synonyma begrepp. Det visar hur förvirrad samhällsdebatten är och vad som är fint nog att räknas som folk och vilka som är fä.
Så här har stödet förändrats sedan valet för ett år sedan enligt Inizo:
Socialdemokraterna . . . . 24,9 procent (-6,1)
Miljöpartiet . . . . . . . . . . . 4,8 procent (-2,1)
Vänsterpartiet. . . . . . . . . 6,2 procent (+0,5)
Vänsterblocket . . . . . . 35,9 procent (-7,7)

Moderaterna . . . . . . . . . 21,1 procent (-2,2)
Centerpartiet . . . . . . . . . 9,6 procent (+3,5)
Folkpartiet . . . . . . . . . . . 5,1 procent (-0,3)
Kristdemokraterna. . . . . . 4,2 procent (-0,4)
Alliansen . . . . . . . . . . . 40,1 procent (+0,7)

Sverigedemokraterna . . . 21,5 procent (+8,6)
Det är tydligt att det främst är socialdemokratiska väljare som nu gått över till Sverigedemokraterna. Hur man förklarar att trogna S-väljare lockas av högerextremistiska rasister vore intressant att höra. Väljarströmmarna visar hur oberättigade och falska de epitet är som man slänger omkring sig i mediedebatten — om man inte anser att Socialdemokratin i sig alltid varit rasistisk och högerextrem, för då skulle ju logiken i att använda epiteten stämma.

Rulla till toppen