Regeringen chockhöjer skatterna

Dagens Industri avslöjar idag de socialdemokratiska planerna på att dramatiskt höja skatterna, Skattechocken:

En granskning av de budgetar regeringen har presenterat visar att den planerar att fortsätta på den inslagna vägen och öka de offentliga utgifterna och skatterna rejält. Totalt handlar det om 62 miljarder kronor för de kommande fyra åren.

Sverige ska åter få världens högsta skatter. Föga förvånande är svaret på alla frågor “höjda skatter” för socialdemokraterna.
Men det är förödande för landet att politiker lägger under sig en allt större andel av ekonomin. Vill vi ha utveckling måste människorna ha makten över förtjänsten av sitt arbete.
Det här är fel väg för Sverige.

Rulla till toppen