De borgerliga partiernas harakiri

I takt med att globaliseringens effekter tar allt starkare grepp om inrikespolitiken verkar de borgerliga partierna tappa alla koncept. Man förvandlas till vänsterpartier som slarvigt och antiintellektuellt talar om öppna gränser och solidaritet utan att sätta några gränser, hålla på några principer.
I Göteborgs-Posten skrev Håkan Boström nyligen om hur Moderata Ungdomsförbundet går i 1968-vänsterns fotspår:

Det är lätt att hålla med [MUF-ordf] Törnblom om att rörlighet över gränserna för med sig många positiva sker. Svårare blir det när han samtidigt hävdar att öppenhet aldrig medför några problem. Enligt honom synliggör öppenhet bara negativa saker som fattigdom, terrorism och brottslighet.
Detta är avancerat sofisteri. Sverige har redan ett av världens mest liberala regelverk för arbetskraftsinvandring. Innebär det att vi ska lägga ner gränspolisen, försvaret och införa helt fri invandring? Om inte så är Törnbloms plädering för öppenhet bara tomt prat.

Håkan Boström menar att se borgerliga ungdomsförbunden dragits med i radikala vindar om öppenhet som saknar förankring i verkligheten.
Det är bara att hålla med. De tre ungdomsförbunden MUF, LUF och CUF kan lika gärna söka bli medlemmar i Ung Vänster. Deras utopism har ingenting att göra med borgerliga och liberala värderingar som sätter äganderätten, rättsstaten och samhällskontraktet lika högt som öppenhet. Dessa olika värden måste balanseras mot varandra. Man kan inte offra rättsstaten för öppenhet, det som nu sker då alla som får avslag på asylansökningar enligt gällande lag ändå stannar i landet och av dessa öppenhetsfanatiker anses ska ha tillgång till alla välfärdsstatens förmåner även om de inte betalar skatt eller lever upp till några skyldigheter.
Det är inte liberalt eller borgerligt att begära att vissa grupper i samhället, etniska svenskar, ska betala höga skatter, medan andra grupper, ”papperslösa”, asylsökanden och invandrare ska tilldelas förmåner som den första gruppen inte får men väl ska betala. Senaste exemplet är att Kalmar länstrafik delar ut gratis busskort till asylsökande, något svenska medborgare måste betala för (två gånger: busskort plus skattetillskott).
Detta är socialism.
Om inte de borgerliga partiernas ungdomsförbund kan göra skillnad mellan liberalism och socialism då är det fara å färde med dessa partiers framtid.
Det ser mörkt ut för oss som vill värna rättsstat, äganderätt och samhällskontrakt med skyldigheter som balanserar rättigheter. Vi ser inte ut att ha något parti att rösta på längre.

Rulla till toppen