Västs omfattande bistånd till Sovjet

Inom kultur- och medievänstern i Sverige sprids nuförtiden en myt om att det var Sovjetunionen som vann andra världskriget. Dagen D och västmakternas strider på västfronten skulle bara vara möjliga tack vare Stalins hårda press på östfronten.
Varför man vill ge denna barbariska regim ett slags postum hjältegloria är obegripligt. För den som inte är psykiatriker är det nog bäst att inte spekulera. Men det räcker gott att hänvisa till fakta för att vederlägga dessa bisarra påståenden.
I magasinet Neo skriver läraren och översättaren Leo Kramér om sina egna upplevelser från när Röda armén ”befriade” Tjeckoslovakien från nazisterna våren 1945. Ryssarna våldtog, plundrade och förtryckte de ”befriade”. Han skriver:

Jag vill inte sätta likhetstecken mellan den nazistiska och den kommunistiska terrorn, men likheterna var många. [Stalins hemliga polis] NKVD:s metoder skilde sig inte mycket från Gestapos . . .

Dessutom påpekar Kramér att man inte får glömma andra världskrigets förhistoria när man diskuterar Sovjets roll. Molotov-Ribbentrop-pakten i augusti 1939 innebar att Stalin och Hitler var allierade och delade upp Östeuropa. Stalin rensade sitt utrikesministerium från judar som en gest till Nazityskland. Stalin kan alltså sägas vara en medlöpare till Förintelsen.
Kramér påminner också om att Sovjetunionen på inget sätt stred mot nazisterna med endast egna resurser. Sovjet var för sin krigföring starkt beroende av leveranser — från kapitalistiska västvärlden. Kramér skriver:

Det är lätt att glömma den betydelse de allierades materiella hjälp, framför allt USA:s ’Lend and Lease program’ hade för den sovjetiska krigföringen. Tillsammans med Storbritannen försåg man det sovjetiska försvaret med över 12000 stridsvagnar, 8000 andra stridsfordon, 18000 flygplan, över 5000 luftvärnspjäser, en hel flotta med ett slagskepp, 9 jagare, 4 ubåtar, 5 minsvepare och en mängd annan krigs- och sjukvårdsutrustning jämte miljoner ton olja och livsmedel. Frågan är om Sovjet skulle ha klarat kriget utan de leveranser av transportmedel som Röda armén led notorisk brist på — över 430000 lastbilar och jeepar, 2000 lokomotiv och 35000 motorcyklar, alla made in USA.

Allt detta blundar de som nu vill förstora Sovjets roll i andra världskriget. Enskilda ryssar led förfärligt vilket ska minnas tillsammans med alla andra civila offer för krig. Men de som talar väl om Sovjet nu deltar i vidrig desinformation som borde vara död och begraven.

Rulla till toppen