Politiken skapar ojämlikhet, inte marknaderna

I mitt förra inlägg berördes att personligt ägande av företag är viktigt för att undvika en ”kvartalskapitalism” som är kortsiktig och hänsynslös. Och att denna kvartalskapitalism har orsakats av att politiken höjt skatterna så mycket att människor inte har några egna tillgångar över att investera i aktier och vara personliga ägare. Politiken har skapat ett kollektivt och anonymt ägande som saknar långsiktighet.
Ett annat exempel på att det faktiskt är politiken som är orsaken till de brister många beskyller marknadsekonomin för åskådliggörs av Malin Sahlén i Svenska Dagbladet, Bara SVT svalde Piketty helt. Hon skärskådar den av medier så uppburne vänsterekonomen, och visar att den kapitalkoncentration som skett inte alls har hamnat hos en ekonomisk elit pga ohämmad kapitalism:

Alltså: Rognlies studie förklarar att det är personer i rika länder som äger och säljer sin bostad som har fått del av den växande kapitalkakan. Vanligt folk, egentligen. Och om man vill att fler ska få ta del av prisuppgången, det vill säga om man vill ha en jämnare spridning av det växande kapitalet, då måste också fler förunnas att äga sin bostad.

Och varför har bostäder ökat så kraftigt i värde? Därför att politiken har infört så mycket regleringar att det är nästan omöjligt att bygga bostäder i attraktiva lägen. Politiken har alltså orsakat den ojämna fördelningen genom sina beslut.
Jag tycker det är dags att politiken ägnar tid åt självrannsakan. Det är på tok för stor tilltro till gammal retorik i partierna. Och mycket lite av det som sägs i politiska forum är byggt på aktuell fakta och vetenskap.
Den som vill ha ett mer jämlikt samhälle borde hålla med om det.

Rulla till toppen