Putin driver Finland och Sverige till Nato

Artikeln som de nordiska försvarsministrarna skrev i norska Aftenposten, Nordic states extend their military cooperation, har inte gått obemärkt förbi i den internationella försvars- och säkerhetspolitiken.
I nättidningen Huffington Post skriver säkerhetspolitiska experten Michael Haltzel Putin’s Nordic Miscalculation:

Den kanske viktigaste geostrategiska resultatet av striderna i Ukraina sker 50-60 mil norrut, i Skandiavien. [Finlands och Sveriges närmare samarbetet med Nato] kritiseras av Kreml som korrekt förstår den djupare sanningen i att utvecklingen skiftar till ett eventuellt medlemskap i Nato . . . Med hänvisning till den ryska aggressionen i Ukraina, den ryska upprustningen och nya kränkningar av gränserna till de baltiska staterna säger de nordiska länderna att de möter de nya utmaningarna genom ökat samarbete militärt, industriellt och kring underrättelsearbete och IT. . .
Att överge alliansfriheten blir inte enkelt. Finland och Sverige övergav politisk neutralitet när de gick med i EU 1995, men alliansfri säkerhetsstatus forsätter ha känslomässig lockelse, så stark att den är en komponent i den nationella identiteten hos stora grupper av ländernas befolkningar. . . Närmandet till Nato-medlemskap ser ut att ske enligt mönstret två steg framåt, ett steg tillbaka.
Den person som kan vända utvecklingen till Nato-medlemskap är naturligtvis Vladimir Putin, inte genom fler grova hot utan genom att Ryssland återgår till den demokratiska vägen. Men det senare verkar högst otroligt.

Haltzel pekar på att opinionen i Sverige börjar väga över till fördel för Nato, medan det politiska etablissemanget i nuvarande svenska regering är tveksamma. I Finland är det tvärt om. Flera tongivande personer är för Nato, medan den folkliga opinionen fortsatt är tveksam.
Kanske är det så att Putin är den som avgöra Finlands och Sveriges vägval i försvarsstrategi. Om han fortsätter den brutala linjen, vilket allt tyder på, kommer allt fler att inse nödvändigheten av att ingå i ett större militärt samarbete som skydd emot en oberäknelig och nyckfull granne.

Rulla till toppen