S erkänner: LAS ger arbetslöshet

Den internationella forskningen har länge visat att lagar som avser att skapa anställningstrygghet för dem som redan har arbete, gör det svårare för dem som inte har arbete att få ett. Sådan ”trygghet” skapar helt enkelt höga trösklar in på arbetsmarknaden.
Alla krav som följer med arbetsrätten, som lagen om anställningsskydd, LAS, gör att arbetsgivare undviker att anställa, särskilt de som inte har meriter sedan tidigare.
Socialdemokratin har i alla tider vägrat ta in dessa fakta. Man hävdar att det är politiska lögner från höger. Och partiet har haft mer väljare att vinna på att försvara trygghet för dem som har jobb, än ställa sig på de arbetslösas sida och kräva liberalare arbetsmarknad.
Men nu öppnar sig en spricka i den snart 50-åriga muren av förnekelse av verkligheten.
I somras fick den tidigare Södertäljepolitikern Anders Lago (S) uppdraget att utreda ett alternativ till Fas 3 när det gäller att få långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden. Hans utredning har fortsatt under S-MP-regeringen och nu lägger han sitt förslag:

Förslaget innebär att individen får en anställning hos en matchningsaktör, med löner och villkor enligt avtal. Matchningsaktören kan till exempel vara rekryteringsföretag, omställningsföretag, sociala företag, utbildningsföretag och bemanningsföretag.

Det betyder att man hoppar över anställningstrygghet, LAS och övrig arbetsrätt hos det företag där arbete utförs. Då ska företag våga anlita arbetslösa, är tanken.
Jag anser att Anders Lago resonerar logiskt, men det är därmed också ett erkännande av att svenska arbetsrättslagar är ett avgörande hinder i kampen mot arbetslöshet. Varför skulle man annars behöva lyfta dessa krav på de företag som behöver arbete utfört, för att de ska ta emot arbetslösa?
Tyvärr tror jag inte regeringen kommer våga att genomföra den modell Anders Lago föreslår. Det kommer att bli kontroversiellt i ”arbetarrörelsen”. Det blir en strid mellan röd ideologisk rättrådighet och arbetslösas verklighet. Tyvärr tror jag ideologiska låsningar är starkare än verklighetsförankringen, men vi får se.
Se mer DN, SR, GP/TT.

Rulla till toppen