Integration är att förbjuda allt svenskt

Eskilstuna kommun ville portförbjuda Frälsningsarmén från att sjunga på äldreboenden, eftersom de framför kristna sånger.
I tjänsteutlåtandet skriver man: “[A]lla, oavsett religiös eller politisk bakgrund är välkomna till oss på mötesplatserna för seniorer. Det innebär också att mötesplatserna för seniorer och dess medarbetare inte ska ta ställning för en viss religion eller en viss politisk inriktning”.
Med andra ord, varhelst någon med annan bakgrund än den svenska kan bli förnärmad av att höra ett kristet pip och varhelst denna risk uppstår måste svenska traditioner censureras, förnekas, gömmas undan och utplånas.
Kommuntjänstemännen har bara följt den uttolkning som gällt för integrationspolitik i det officiella Sverige i årtionden. Alla kulturer är stimulerande, utom den svenska – den ska bort.
Men förhoppningsvis har denna dogmatism nu börjat utmanas av fler. SVT rapporterar att Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott idag beslutat ändra kommunens beslut: Frälsningsarmén i Eskilstuna får fortsätta sjunga på kommunens mötesplatser för seniorer, så som man gjort sedan länge.
Det krävdes dock protester och mediauppmärksamhet för att kommunen skulle inse hur korkat man tänker.
Integrationspolitiken måste överges. Den är totalt misslyckad och har snarare skärp motsättningarna än minskat dem. En ny politisk linje borde införas där assimilering blir det centrala begreppet.

Rulla till toppen