Amerikansk flygsäkerhet kontra europeisk

New York Times rapporterar via anonym källa i haverikommissionen som gått igenom ljudupptagningar, att när det tyska Airbusplanet nått marschhöjd lämnar en av piloterna cockpit. När han sedan försöker återvända blir han utelåst och bankar på dörren utan att bli insläppt.
Det ser alltså ut som ännu en pilot begår självmord och med sig i döden tar alla passagerare ombord. Först stänger piloten ute sin kollega, sedan stängs autopiloten av, kursen ändras och ingen kommunikation sker under åtta minuter.
Förra årets Malaysia Airlines Flight 370 som försvann genom att kursen ändrades mot sydpolen, var med stor sannolikhet orsakad av samma skäl.
Det är märkligt att europeiska myndigheter tillåter flygplan med hundratals passagerare att flygas av en enda pilot i cockpit. Det är sedan länge förbjudet i USA, rapporterar nyhetsbyrån AP:

Sedan terrordåden 11 september 2001 lämnar inte amerikanska flygbolag en pilot ensam i cockpit. Standardprocedur är att om en pilot behöver lämna, för att exempelvis gå på toaletten, ska någon annan i flygbesättningen ta pilotens plats i cockpit. Det är för ögonblicket inte klart om europeiska flygbolag har infört samma praxis.

Av allt att döma gäller inte denna säkerhetsrutin utanför USA. Det kanske den borde göra snart…

Rulla till toppen