Vänsterseger i Grekland kan få EU på fall

Om några veckor kan Grekland styras av ett vänsterextremt parti som använder röda flaggor och symboler inspirerade av Stalintidens sovjetkommunism. Syriza bildades inför parlamentsvalet 2004 genom att 13 små vänsterfraktioner av maoister, trotskister, andra kommunister och socialister gick samman. Då fick man 3,3 procent av väljarna. Nu kan man få närmare 30 procent och bli största parti.
Extremvänstern tänker sluta betala tillbaka för de gigantiska lån Grekland fått och vill ha av EU. Istället tänker man höja bidrag och därmed låta den grekiska statsskulden växa i ännu snabbare takt.
Angela Merkel har läckt att om Syriza vinner valet kommer Grekland att tvingas ut ur eurozonen. Förra gången Greklands kris var akut släppte Tyskland till nya lån eftersom risken då var stor att en grekisk kollaps skulle sprida sig till andra sydeuropeiska länder i ekonomisk kris. Nu är läget annorlunda, mer stabilt i Europa. Om Grekland inte fullföljer åtstramningspolitiken kan de tvingas bort från euron utan att det får spridningseffekter.
Nyhetsbyrån Bloomberg skriver, Euro Exit Risk as Greek Campaign Starts:

Valet den 25 januari är ett högt spel och för Grekland tillbaka till det europeiska rampljuset där EU vill förhindra en ny skuldkris liknande den som skakade regionen får några år sedan och tvingade fram internationellt finansiellt stöd till fem EU-länder. Medan grekiska 10-årsräntan stigit till 9,41 procent idag jämfört med 5,57 i september har läge i länder som Italien och Irland inte påverkats vilket tyder på att den nya grekiska krisen inte sprider sig.
— Många beslutsfattare i Europa anser idag att ett grekiskt utträde ur euron skulle vara hanterbart, till skillnad från 2010-2011. Vi skulle inte se samma spridningseffekter till länder som Spanien eller Irland, säger Fredrik Erixon, chef för European Centre for International Political Economy i Bryssel, till Bloomberg.

På ledarsidan skriver Dagens Nyheter idag, Segerrusig vänster kan inte kvadrera cirkeln:

Ekonomin har krympt med en fjärdedel sedan 2009, arbetslösheten är skyhög, löner och pensioner har sänkts. Att grekerna är trötta på åtstramningarna är begripligt, även om grunden till krisen fanns på hemmaplan i form av vidlyftiga statsutgifter och korruption …
Syriza tänker dessutom ersätta nedskärningarna med allsköns utsvävningar: återställa löner och bidrag till nivån före krisen, införa avgiftsfri el och sjukvård för stora grupper, stoppa privatiseringar och återförstatliga det sålda, kraftigt expandera offentliga sektorn och starta stora investeringar.

Ja, vänsterpolitiker utlovar alltid paradiset men skapar ett ekonomiskt helvete. Det är något också för svenska väljare att reflektera över. Under 2015 gäller Alliansens statsbudget, men nästa år kommer Vänsterpartiet, ett systerparti till Syriza, att vara ett av tre partiet bakom den svenska vänsterregeringens budget. Gissa om de vill låta sig inspireras av Grekland?
Självklart ska Grekland lämna euron om man inte håller ingångna avtal. Det kan inte vara övriga européers ansvar att betala grekernas ansvarslöshet.
Förr hette det att EU-samarbetet var som att cykla. Man måste hela tiden röra sig framåt, utvecklas och expandera för att inte stagnera. Nu kan den cykelturen ha vänt så att färdriktningen går mot avveckling och begränsning. Om några år kan Grekland ha lämnat euron och Storbritannien unionen.
Det är, faktiskt, en bättre färdriktning än den hittillsvarande, då unionen skaffat sig allt mer makt utan att väljarna har någon reell möjlighet att påverka inriktningen.

Rulla till toppen