Så många fel i Sveriges Radio

Sällan har väl ett radioprogram i P1 belastats med så mycket sakfel som “God morgon världen” när man idag avhandlade terrordåden i Paris som krävt 20 människors liv: 8 journalister på satirtidning, 4 kunder i judisk matbutik, 3 poliser, 2 som befann sig på fel plats vid fel tidpunkt och 3 terrorister.
Först jämförs de tre terroristerna med Breivik, ett vanligt retoriskt knep från dem som vill förminska styrkan och uppslutningen bakom muslimsk terrorism. Breivik hade ingen hjälp, ingen support. Terroristerna i Paris hade stöd på flera plan. Av nätverk i staden: omkring 20 personer har häktats för förhör. Dessutom hade flera av terroristerna varit på utbildning och träning i Mellanöstern. Deras omfattande vapenarsenal hade finansierats och levererats av någon. Det är som vänsterkomikern Bill Maher sa i ABC häromdagen: “hundratals miljoner stöder den här sortens attacker”.
Per Svensson yrade om att den vanlige islamistiske terroristen är en småkriminell som duperas av en terrorvärvande imam. Det är fel. De studier som gjorts pekar mot att den genomsnittlige terroristen vid större och planerade terrordåd är ung och välbärgad. Exempelvis var de 19 kaparna 11 september 2001 från finare saudiska och egyptiska familjer.
Johan Norberg talar i sin krönika med samma uppgivna och underdåniga tongångar som judiska ledare gjorde i Tyskland efter 1933: bara vi inte gör motstånd, bara vi själva intar hög moralisk höjd, så kommer allt att gå bra. Detta är livsfarligt självbedrägeri. Historien visar att man inte kan vinna över ondskefulla och våldsamma krafter genom att tala snällt till dom. Det gäller att besegra dem! Slå ut dem!
I panelen hävdades att terrorbejakande personer inte skulle skrämmas av en lag som förbjuder stridande i utlandet. Nej, självklart inte, men det är ju inte heller poängen, det är att förhindra deras återresa till det svenska samhället. Påföljd i form av nekad återresa i Sverige innebär minskad risk för att dessa våldsamma personer utför terrordåd i vårt land.
Slopat medborgarskap skulle enligt panelen inte vara möjligt eftersom det har en så fundamental funktion. Nej, inte så nuförtiden. Vi vet att svenska medborgarskap har sålts av korrupta tjänstemän och medborgarskap erbjuds rent allmänt synnerligen lättvindigt enligt nu gällande regler. Då kan man också med samma lättvindlighet dra in medborgarskap.
Talande är att stort utrymme i radioprogramet ägnades åt klotter på moskéer och muslimer som utmålas som offer för opinioner efter terrordåd. Inte ett ord ägnades åt dem som dödades i de islamistiska terrordåden. De är tydligen inte värda någonting för Sveriges Radio. Inte heller är det värt att diskutera journalisters rädsla att kritiskt granska islam och att alla redaktioner nu anpassar sig och lyder terroristernas krav, vilket hela detta tvåtimmarsprogram var ett lysande exempel på.
Osmakligt blir det också när man skämtar om att det är synd att konstnären Lars Vilks, som finns på dödslistor jämte de nu dödade satirtecknarna, ännu inte mördats och slaktats som ett lamm. “Det kanske är dåligt betalt.”
Sveriges Radio lever varken upp till opartiskhet eller saklighet i terrordådens efterföljd.

Rulla till toppen