Örebro kramar jihadistkrigare

Uppemot 5000 personer med europeiska pass har rest till Syrien och IS för att härja, våldta och halshugga i islams namn. Många hundra av dem har återvänt till Europa, 40-80 till Sverige efter att ha utbildats, tränats och deltagit i krigshandlingar. Man kan utgå från att de därigenom har radikaliserats ytterligare.
Till SVT:s Rapport säger Rob Wainwright, chef för Euorpol, att det är omöjligt att övervaka så många potentiella terrorister.

— Problemets storlek, det diffusa nätverket och antalet inblandade gör det extremt svårt för även väl fungerande anti-terroristorgan att hejda varje angrepp.
— Det sätt på vilket man utförde angreppet mot Charlie Hebdo och andra attacker tyder på viss nivå av militär träning och ett högre mått av förmåga än vi sett tidigare.

Men i socialdemokratins Sverige har man börjat belöna dem som krigat i Syrien, meddelar Rapport. Örebro kommun hjälper återvändarna att få jobb, på ett mer aktivt sätt än de flyktingar som flytt från Syrien för att undgå att bli mördade. Det är alltså numera en karriärväg att åka till muslimskt land och massmörda civila för att sedan få jobb i hemtjänsten i Sverige.
Hur naiv får man bli i detta land?
Om Europas säkerhetstjänster öppet erkänner att man inte kan skydda civilbefolkningen mot terrordåd eftersom antalet återvändande jihadister är så stort, blir den logiska följdfrågan om dessa verkligen ska få återvända till Europa.
För att få leva och verka i Sverige måste man ställa upp på vår konstitution om demokrati, rättsstat och yttrandefrihet. Gör man inte det har man inte i detta land att göra. Om man krigar för andra värderingar i strid med de svenska har man förverkat rätten att behålla svenskt uppehållstillstånd och medborgarkap.
Om rättsstatens skydd inte kan upprätthållas för medborgarna måste regelverken ändras så att hoten minskar. Efter folkmordet i Rwanda sökte sig flera krigsförbrytare till Sverige, men om jag minns rätt så utlämnades de när deras krigsbrott uppdagades. Det är alltså inte någon större förändring att också utvisa jihadistkrigare och förbjuda ny inresa i landet. Att ha anslutit sig till en organisation som skryter om att de begår etnisk rensning och dödar civila borde räcka för att anses vara krigsförbrytare.
Någonstans måste vi faktiskt stå upp mot fiender till demokrati och frihet.

Rulla till toppen