Sluta polarisera migrationsfrågan

Några liberala debattörer skrev igår på DN-debatt att Moderaterna borde hålla fast vid Fredrik Reinfeldts “öppna era hjärtan”-hållning i asylpolitiken.
Om uppropet skrev DN på ledarplats: “För de av debattörerna som förespråkar välfärdsstatens nedmontering är det oproblematiskt: artikeln kunde ha skrivits i sömnen.”
Axess chefredaktör PJ Anders Linder vänder sig emot att bara två lägen finns i migrationspolitiken: antingen de mest öppna gränserna i Europa eller de stenhårda begränsningar som Sverigedemokraterna står för. Han skriver under rubriken Lås inte fast migrationsdebatten:

I min värld handlar god politik om att väga ideal och intressen, ideologi och praktik, mot varandra, och man gör sällan klokt i att försöka maximera just ett av de värden som står i konflikt med varandra.
Att välkomna människor till Sverige är ett värde, att behålla balansen i samhällsutvecklingen är ett annat, och jag tror att det blir svårt att klara det senare om vi inte accepterar vissa begränsningar av det förra. Sverige har redan betydande problem med utanförskap hos människor med utländsk bakgrund, och om vi får en icke arbetsrelaterad invandring på dagens nivå inte bara i år under en rad år framåt är risken överhängande att det uppstår parallellsamhällen som präglas av ännu större trångboddhet, brist på laglig egenförsörjning, svartarbete och annan kriminalitet.
Skolsystem, socialtjänst och sjukvård kommer att sättas på ännu svårare prov. En sådan utveckling vore bekymmersam i sig, och dessutom kan den leda till höjd konfliktnivå i samhället och större stöd för extremism.

Själv skickade jag en artikel till SVT Opinion i tisdags, dock ej publicerad, som handlade om vilken utmaning som blir Anna Kinberg Batras största som ny partiledaren:

Hon får ingen hjälp av Moderaternas eftervalsanalys. Den såg inte elefanten i rummet utan låtsades som att 2014 var 2010. Visst är jobben och stabila statsfinanser viktigare, men väljarna utgår numera från att Moderaterna ska vara bäst på det. Man har inget mer att vinna där, bara att förlora om nye M-ledaren väljer fel kandidat till finansminister.
Valet 2014 handlade om en enda sak: Moderaterna tappade 350.000 röster och Sverigedemokraterna vann 450.000 röster. Allt annat var småkraft. Denna överströmning överskuggade allt annat och lade grunden för kaoset som vi nu ser i riksdagen.
Kommer Anna Kinberg Batra att fortsätta Fredrik Reinfeldts märkliga perspektiv där han menar att de milsvidda skogarna i Sverige kan ta emot många miljoner nyanlända? I så fall får hon nog ställa in sig på att bli en ny Bo Lundgren eller Yngve Holmberg.
Eller kommer hon att våga bryta det mångåriga mönstret för svensk politik? Ett mönster där alla med stor energi ägnar sig åt att spy galla över SD, men inte ägnar någon tankemöda åt att utarbeta egna seriösa åtgärder för att ta sig an de problem i verkligheten som många kommunpolitiker slår larm om.
Även om Alliansregeringen skapade ett ekonomiskt klimat där flera hundra tusen nya arbeten skapades, inte minst åt personer med utländsk bakgrund, har det varit fullständigt otillräckligt med den stora invandring vi har. Antalet människor som lever i förorter där normen är att få vuxna arbetar har ökat. Gettoiseringen har tilltagit.
Det visar att Sverige för närvarande inte klarat av att ta hand om de människor som kommit till landet, och därmed är ännu sämre förberett på att ta omhand ännu större migrationsströmmar.
Är den nye moderatledaren beredd att arbeta med tabubelagda verktyg som att se över arbetsrätten för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, formulera kvalifikationsregler för bidrag och förmåner för nyanlända och vidta andra åtgärder för att skapa en balans så att volymen på nyanlända motsvarar den kapacitet i mottagandet som landet klarar av?

Gemensamt för de tre sistnämnda kommentarerna ovan är att de är för öppenhet men betonar realistisk och praktisk politik snarare än utopisk dogmatism. Rösterna för realism i migrationspolitiken har ännu bara framförts av liberala och borgerliga debattörer och ledarskribenter, inte från något av de gamla etablerade partierna.
Allianspartierna borde bryta mot den polarisering som råder. Anna Kinberg Batra intervjuas nu i TV4 Nyhetsmorgon. När hon får frågor om invandring poängterar hon jobben, men också andra delar: Vi behöver diskutera integrationen som inte fungerar. Vi ska ha ett rättssäkert asylsystem och vi måste bättre samarbeta mellan rikspolitik och kommunerna. Hon ger inget besked om volymerna borde begränsas eller inte.
Det finns frön till att minska polariseringen i hennes svar. Men då måste innehållet i sakpolitiken konkretiseras och utvecklas. Vi får se om hon, när hon är vald 10 januari, ser till att positionera Moderaterna tydligare före valdagen den 22 mars.

Rulla till toppen