Valresultatet ur intressantare vinkel

Nu när vi har det slutgiltiga valresultatet är det spännande att se hur många mandat partiernas röster i europaparlamentsvalet hade räckt till om partierna fått dessa röster i riksdagsvalet 2010. Tabellen visar att hela 149 mandat hade tillfallit soffans parti, de som inte röstade.
Inför höstens val är det viktigt att poängtera att vi på basen av europavalet inte vet ett dugg vad dessa väljare tycker och vad de tänker rösta på i höstens riksdagsval.

TABELL 1:
Hur många riksdagsmandat räcker EP-valet till?
Europavalets avgivna röster överfört till riksdagsval

Röster i Europavalet 2014

Så många mandat motsvarar det i riksdagsvalet 2010

M 507 488 30 (av 107)
C 241 101 14 ( av 23)
FP 368 514 21 (av 24)
KD 220 574 13 (av 19)
S 899 074 55 (av 112)
V 234 272 13 (av 19)
MP 572 591 33 (mot 25)
SD 359.248 21 (mot 20)
FI 204 005 0 (motsvarar 3,4%)
Soffan 3 601 011
medborgare
149 ofördelade mandat
Källa: Valmyndigheten 2014 och 2010.

.
Endast MP och SD ökade antalet väljare som faktiskt röstade på partiet, jämfört med riksdagsvalet 2010. Alla andra fick betydligt färre röster, eftersom valdeltagandet i maj var 51,1 procent mot 84,6 procent i riksdagsvalet 2010. Även om alla som röstade på FI i maj också röstar på dem i september kommer man inte in i riksdagen i höst.
Hur stor andel av alla röstberättigade väljare fick då partierna? Socialdemokraterna fick i Europavalet bara 12,2 procent av de röstberättigade. Ändå var det en förbättring mot tidigare eftersom valdeltagandet ökade i årets val, med 5,5 procentenheter till 51,1 procent.
Här är listan sedan Sverige blev medlem av Europeiska unionen.

TABELL:
Svenska Europaval i siffror
röster/andel av röstberättigade/mandat

2014

2009

2004

1999

1995

M 507.488
(6,9%)

3
596.710
(8,4%)

4
458.397
(6,7%)

4
524.755
(7,8%)

5
621.568
(9,5%)

5
C 241.101
(3,3%)

1
173.414
(2,4%)

1
157.258
(2,3%)

1
151.442
(2,3%)

1
192.077
(2,9%)

2
FP 368.514
(5,0%)

2
430.385
(6,1%)

3
247.750
(3,7%)

2
350.339
(5,3%)

3
129.376
(2,0%)

1
KD 220.574
(3,0%)

1
148.141
(2,1%)

1
142.705
(2,1%)

1
193.354
(2,9%)

2
105.173
(1,6%)

0
S 899.074
(12,2%)

5
773.513
(10,9%)

6
616.963
(9,0%)

5
657.497
(9,9%)

6
752.817
(11,5%)

7
V 234.272
(3,2%)

1
179.182
(2,5%)

1
321.344
(4,7%)

2
400.073
(6,0%)

3
346.764
(5,3%)

3
MP 572.591
(7,8%)

4
349.114
(4,9%)

2
149.603
(2,2%)

1
239.946
(3,6%)

2
462.092
(7,0%)

4
SD 359.248
(4,9%)

2
103.584
(1,5%)

0
28.303
(0,4%)
0
iu iu
FI 204.005
(2,8%)

1
70.434
(1,0%)

0
– – – – – – – – –
PP 82.763
(2,2%)

0
225.915
(3,2%)

2
– – – – – – – – –
JL 11.629
(0,1%)

0
112.355
(1,6%)

0
363.470
(5,3%)

3
– – – – – –
Övriga 15.519
(0,1%)
64.814
(0,9%)
126.972
(1,9%)
71.108
(1,1%)
117.450
(1,8%)
Soffan 3.601.011 (48,9%) 3.860.742 (54,5%) 4.243.408 (62,1%) 4.075.691 (61,1%) 3.824.464 (58,4%)
Summa 7.359.962
20
7.088.045
20
6.827.870
19
6.664.205
22
6.551.781
22
Tabellen visar: Antal röster (andel av röstberättigade) och mandat på valdagen anges i rött Källa: Valmyndigheten.
Rulla till toppen