Valfriheten under attack men värd att försvara

Mediekampanjen mot friskolor och privata alternativ i välfärden fortsätter. Efter den internationella Pisa-studien som visar att svenska elever presterar allt sämre anser sig vänsteridelogerna inom skolverket m fl fått luft under vingarna: valfriheten bär skulden och byråkratin måste få tillbaka makten. Allt som kan tolkas som kritik mot liberaliseringarna inom välfärden blir toppnyheter.
Därför vill jag som motkraft visa på sådant som inte får den uppmärksamhet det förtjänar. Låt mig nämna fem exempel.
1. Dagens Samhälle  hade nyligen en ledare som lyfte fram en rapport från Socialstyrelsen, Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? Rapporten belyser flera kvalitetsindikatorer som visar att privata aktörer inom äldreomsorgen är bättre än kommunala enheter.
I det första diagramet framgår att privatdrivna särskilda boenden för äldre (mörka staplar) har bättre kvalitet när det gäller centrala frågor som läkemedelsgenomgång, riskbedömning för fall, trycksår och undernäring. I andra diagramet framgår att den privata hemtjänsten har större delaktighet för de äldre och uppföljning av genomförandeplan, liksom större möjlighet att välja mellan olika maträtter. (klicka på diagram för att se större bild)


2. När det gäller skolan tar Maciej Zaremba idag upp lärares bristande ämneskunskaper som en av anledningarna till de låga resultaten, Hur kunde Sverige utarma sin lärarkår, och skriver att ”det är främst detta, inte storleken på klasserna, det fria skolvalet, eller ens utbyggnaden av mobilnätet, som är nyckeln till det svenska skolproblemet.”
3. Andreas Bergh, nationalekonom vid Lunds universitet samt välfärdsforskare vid IFN, har skrivit en längre resonerande bloggpost, Inte ’uppenbart’ att boven är skolvalet, om den koppling till det fria skolvalet som en del gör gällande. Han skriver att de svenska skolresultaten skulle ha försämrats ännu mer utan det fria skolvalet och konstaterar att skolkonkurrens leder till högre resultat både i kommunala och fria skolor: ”I själva verket tyder både tidig och nygjord forskning på att konkurrensen som sådan har positiva effekter på resultat i genomsnitt, både mätta som betyg och som prov, och både i kommunala skolor och friskolor (Ahlin 2003; Bergström & Sandström 2005; Böhlmark & Lindahl 2012).”
4. Till och med socialdemokrater kan se verkligheten som den är och, likt S-ledaren i Stockholms stadshus Karin Wanngård, i intervju för Södermalmsnytt konstatera att det fria skolvalet har motverkat boendesegregationen och gjort det möjligt för ”en bättre blandning” av barn.
5. SVT:s Agenda ställde igår skattesänkningar mot utökade satsningar på skolan. Den som vill hålla sig till verkligheten kan läsa Peter Hjörne i Göteborgs-Posten som påpekar att Sverige satsar 6,3 procent av BNP på utbildning mot 5,7 procent i snitt för OECD. Det verkar inte vara pengar som saknas i skolan.
På punkt efter punkt kan medievänsterns angrepp på frihet inom välfärdssektorn vederläggas. Men få tycks göra det. Då kan verklighetsbilden förvanskas och människor luras att rösta på ett sätt de inte gjort om de haft mer fakta. Det verkar vara demokratins dilemma i dag, striden står om vilken verklighetsbild som får dominera.

Rulla till toppen