Twitterstorm mot disciplin i skolan

Skälet till att elevernas kunskaper rasar och svenska skolan inte klarar internationell jämförelse i Pisa får blixtbelysning när det blir twitterstorm mot utbildningsminister Jan Björklund då han påtalar att det måste bli mer ordning och reda i skolan. Detta med tanke på att Pisa visar att inga elever skolkar och kommer försent i så hög grad som i Sverige.
Svenska Dagbladet rapporterar om de hätska mothugg som Björklund fått för sitt budskap.
Även journalisten som skrivit artikeln tar ställning mot Björklund och skriver:

I Pisaresultaten gör samtliga elever försämrade resultat, vid varje mättillfälle. Men det är de så kallade lågpresterande eleverna som försämrat sig allra mest … Och trenden är exakt densamma när det gäller elever som struntar i lektioner: Svenska elever hoppar över lektioner i större utsträckning än i andra OECD-länder – men det är de socioekonomiskt svaga eleverna som framför allt struntar i lektioner.
Jan Björklund missar [att] Sverige inte bara ligger högst när det gäller elever som kommer för sent. Sverige är också det land som sedan 2003 haft den största ökningen i elever som känner sig obekväma och som att de inte hör hemma i skolan.

Nyhetsjournalisten skriver det inte rakt ut, men den här argumentationen tycks mellan raderna mena att disciplin i skolan skulle göra det ännu mer obekvämt att vara i klassrummet.
Där har vi kärnan i skolpolitikens kris: både den politiska vänstern och medievänstern vill inte ha ordning och reda i skolan. Det får inte vara obekvämt, vuxna får inte ställa krav på eleverna. Skolan ska vara något sorts underhållningsetablissemang som elever tycker är kul och lättsam.
Mot detta står vi som vet att kunskapsinhämtning är jobbigt, slitsamt och tålamodsprövande. Men den som sliter och lär sig ny kunskap finns så småningom en gigantisk belöning: man känner att man förstår mer om den värld man lever i, man får makt att bestämma över tillvaron genom att man begriper den och framför allt: man känner hur man själv förkovras och utvecklas som människa.
Det lärare ska göra är att väcka nyfikenhet kring kunskap och stimulera kunskapstörst. Detta kan naturligtvis inte ske om det inte råder lugnt och ro i klassrummet. Om elever pratar, bråkar och spelar spel på lektionerna upphör alla möjligheter att förmedla att slitsamma studier till slut ger belöning.
Jag kommer från de ”socioekonomiskt svaga” som SvD-journalisten tar upp och jag vet att är det några som behöver ordning och reda i skolan så är det just vi som inte kommer från studievana miljöer. Det är dessa elever som lider mest av oordning, flum och slapphet i skolan. För mig är det självklart att tolka sambanden i Pisa på detta sätt. Avsaknaden av disciplin ökar klyftorna.
Mina tankar går till de lärare jag hade i grundskolan på 1970-talet och som krävde tystnad och koncentration i klassrummet. De tog omaket att disciplinera oss elever och för det är jag djupt tacksam.
Utbildning är inte underhållning, det är hårt slit. Dags för vissa att lägga sina flummiga ideologier åt sidan och se realiteterna.

Rulla till toppen