Några tankar kring opinionsläget

Opinionsmätningarna över partisympatier blir intressanta först när val börjar närma sig. Frågan vem väljaren skulle rösta på ”om det vore val idag”, tas inte på allvar när det är långt till nästa val. Många bryr sig inte om politik mellan valen. Det är något jag ofta behöver påpeka i sällskap där det partipolitiska intresset är starkt. En del har svårt att ta in att andra inte är som en själv…
Den intressanta jämförelsen är inte den som görs i medierna, alltså vilka partier som ligger bra till just nu. Nej, först när man jämför aktuella opinionsmätningar med samma sorts opinionsmätningar för exakt fyra år sedan, i december 2009, säger de något om läget inför riksdagsvalet 2014.
Ekot har i julhelgen presenterat Novus sammanvägning av opinionsmätningar från Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Synovate där de tre partierna S, V och MP tillsammans får 50,5 procent, Alliansen 39 procent och SD drygt 9 procent.
För exakt fyra år sedan låg de tre partierna S, V och MP på samma nivå. Alliansen har tappa 4 procentenheter, från 43 till 39. Samtidigt har SD ökat med 4 procentenheter jämfört med för fyra år sedan.
Om vi överför denna förändring av opinionsläget på valresultatet skulle Alliansen backa från 49,9 till 45,9 procent och S, V och MP skulle hamna på 43,6 procent som i förra valet. SD skulle öka till 9,7 procent.
Alltså, så här nio månader före valet äger rum leder fortfarande Alliansen om valrörelsen utvecklas på samma sätt som förra gången och om opinionsmätningarna mäter lika rätt eller fel nu som för fyra år sedan.
Opinionsmarknaden är extremt volatil (ombytlig, rörlig, instabil, flyktig), för att tala i börstermer. Väljarnas lojalitet mot ett parti är borta. De som inte bryr sig särskilt mycket om politik har inte ens börjat fundera på vad man ska rösta på om nio månader.
Märkligt nog tar inte samhällsdebatten hänsyn till detta, utan ser opinionsmätningar i december som något slags facit för vad som kommer att hända om nio månader. Därför vill jag hävda att min analys är en mer korrekt bedömning av hur vi ska se på siffrorna än mediernas mer närsynta analys.

Rulla till toppen