Årets politiska fiasko i USA

President Barack Obama har tilldelats priset ”Årets lögn” för löftet han gav för att lyckades driva igenom den federala sjukvårdsplanen: de som var nöjda med sin sjukvårdslösning skulle få behålla den.

Nu när den statliga sjukvårdsreformen, kallad Obamacare, sjösätts visar det sig att det löftet inte på något sätt stämmer. Miljontals amerikaner har fått sin sjuvårdsförsäkring uppsagd eftersom den inte uppfyller politikernas krav.
I Washington Post skriver kolumnisten Charles Krauthammer, Story of the year:

Årets lögn är, enligt Politifact, ”Om du är nöjd med den sjukvårdslösning du har, kan du behålla den”. Men årets händelse är nationens uppvaknande och insikt om exakt hur radikal Obamacare är — vilket förklarar varför ett så uppenbart missvisande budskap krävdes för att få igenom beslutet överhuvudtaget.
Obamacare såldes in som en förbättring av rådande sjukvårdssystem, med bibehållen konkurrens mellan oberoende försäkringslösningar men göra det mer effektivt, rättvist och generöst …
Det var bedrägeri från första början. Lagen är utformad så att folk förlorar sina privata lösningar och kastas in i statliga modeller där de måste betala överpriser — tvingade att köpa statligt utformad service de inte behöver — som ett sätt att subventionera andra. (Det är så fria luncher betalas.)
Inte förrän de första uppsägningarna av privata lösningar noterades sent i höst började bedrägeriet uppdagas. Och kännas av. Sex miljoner amerikaner med privata sjukvårdsförsäkringar har förlorat dem. Och det är bara början. Enligt socialdepartementet egna beräkningar har omkring 75 miljoner amerikaner försäkringar som deras arbetsgivare har rätt att säga upp. Och miljoner av medelinkomsttagare som inte kvalificerar sig för de nya statliga subventionerna kommer att få se sina sjukvårdspremier och självrisker att stiga.
Inte nog med det. I förlängningen riskerar man att förlora sin doktor och läkemedelsskydd då försäkringsbolag begränsar förmåner för att kompensera för de stora nya kostnader som läggs på dem för att erbjuda ”fria” tjänster enligt den nya lagen. Men det är inte bara kunderna som får se sin medicinska trygghet vänd upp och ned. Försäkringsbolagen, ryggraden i hittillsvarande system, förändras avsevärt och blir i snabb takt mer av förlängningar till staten.

En god sammanfattning, som visar hur icke-amerikansk Obamacare är. Det liknar mer en europeisk statsinterventionistisk politik. Och det är inte vad de trodde president Obama stod för.
Det kan förklara varför Obama idag har lägre stöd i opinionen än någon annan president som suttit fem år i Vita huset — bara Richard Nixon undantagen. Washington Post rapporterar:

Presidenten får godkänt av 43 procent av amerikanerna, medan 55 procent ger honom underkänt. [Därmed] avslutar Obama sitt femte år i Vita huset med lägre stöd än nästan alla andra omvalda presidenter. Vid motsvarande tidpunkt fick exempelvis president George W Bush godkänt av 47 procent, underkänt av 52.

Den ende som haft lägre stöd än Obama är Richard Nixon som fick godkänt av 29 procent på grund av Watergateskandalen som senare tvingade honom att avgå i förtid.
Jag tycker många har anledning att begrunda Obamacare. Det kan låta bra och lockande med löften om nya statliga förmåner, men när de ska verkställas visar det sig att människor idag inte är stöpta i samma form. Människor har så olika preferenser när det gäller trygghet att politiken och staten inte kan tillgodose dem. När man på 2000-talet drar alla människor över en kam blir effekten den rakt motsatta till vad som avsågs: människor känner mindre trygghet när deras egna livssituation förbises av politiker som måste utgå från genomsnitt.

Rulla till toppen