Facket utmanar S om krogmomsen

Få skattesänkningar har väl hånats så mycket av S, V och MP som sänkningen av momsen på restaurangbesök. ”Hur skulle sänkt skatt på krogen kunna ge jobb?”, har man skrockat. Gustaf Fridolin har haft med sig en tårta in i riksdagens kammare för att illustrera hur dumt det är att sänka skatterna.
Men till skillnad från politiker har fackliga företrädare svårt att helt bortse från verkligheten. Nu när den sänkta momsen börjar ge effekt i form av tryggare jobb hamnar frågan i ett nytt läge. Dagens Industri rapporterar i Facket svänger om krogmomsen:

— Oppositionen har sagt att man vill höja restaurangmomsen, men det tycker inte vi är någon bra idé, säger Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia [som suttit i den socialdemokratiska partistyrelsen].
— Jag hoppas att Socialdemokraterna djupt överväger om de inte ska ompröva beslutet, fortsätter hon.
— Vi ser i statistiken att konkurserna i vår bransch har minskat. Och om det finns den här kopplingen som vi kan se mellan sänkt moms och minskat antal konkurser så tycker vi att det är ett starkt skäl att behålla momssänkningen.

Tänk att det ska vara så svårt för Socialdemokratin att se till verkligheten istället för till dogmerna. Denna dogmatism är ett viktigt skäl till att man förlorat två val i rad. Partiet finns så långt från verkligheten att till och med närstående fackförbund tvingas ta avstånd från S-politiken.

Rulla till toppen