Vårdkvalitet inte vinst är viktigast för väljarna

Läs DN-debatt idag. Novus har frågat svenska folket om vad de tycker om vården. För det första är missnöjet inte alls så stort som medieskriverierna gör gällande. För det andra, och här tror jag faktiskt att riksdagsvalet nästa år kan avgöras, är det så att folk efterfrågar god kvalitet snarare än ideologisk strid om ägande, vinst och riskkapitalister. Torbjörn Sjöström summerar:

Om svenska folket får bestämma bör fokus i vårddebatten ligga kring kvaliteten i vården och hur man bemöts som patient snarare än [vinst].

Återigen bekräftas det som jag var med och skrev för tio år sedan och som jag nyligen tog upp i bloggen — här.
De borgerliga måste ta sig an incitamentsstrukturer inom de gigantiska offentligt finansierade servicetjänsterna, vård och omsorg. Man har öppnat upp för pluralism i ägarformer men skattemedlen fördelas på ett grovt felaktigt sätt vilket gör både landstingens och de privata vårdgivarnas arbete ineffektivt, trögt och minst av allt kundorienterat.
Varför har de borgerliga inte gjort det? Svaret är det Sjöström anger:

Men kvalitetsfrågor som … att man inte får den hjälp man behöver anses vara större problem. Det är generella problem som kanske är svårare att göra rubriker på.

De politiska partierna är inriktade på kortsiktiga rubriker, plakatpolitik, och varit oförmögna att skapa rätt strukturer för allokeringen av skattemedel. Det har gjort det möjligt för vänstern att skylla på vinst och kapitalister, men den verkliga skurken är den politiska ledningen i landet som inte skapar system som verkar för effektivitet och produktivitet i verksamheterna.
Om de borgerliga vill vinna valet 2014 måste de ta sig an dessa frågor även om de inte ger snabba rubriker. Annars får vänsterns falska förklaringar genomslag. Och först när vänstern haft makten ett tag kommer människor att märka att utan vinst blev det ännu sämre vård och omsorg, ännu mindre tillgänglighet och ännu sämre effektivitet. Planekonomi leder fel, men om människor inte får höra vad alternativet är så riskerar de att välja fel.

Rulla till toppen