Lundsberg utsatt för kollektiv bestraffning

Medievänstern utkämpar krig mot privata internatskolan Lundsberg i Värmland. Man fick med sig Skolinspektionen som normalt agerar tandlöst men som med mediernas hjälp förvandlas till ett lejon som slår till med full kraft och utan proportioner.
Sverige har, ännu, rester kvar av rättsstatens principer inom delar av rättsväsendet. Förvaltningsrätten låter sig inte styras av medievänsterns kampanjer. Man upphäver Skolinspektionens omedelbara stängning av Lundsberg.
Domstolen hänvisar till att övergrepp inte skett i skolan utan i internatverksamheten. Viktigare är dock att inte hundratals elever ska straffas för det några få gör.
På grund av kriminologerna har vi en stark tendens att inte straffa de som begår brott i Sverige. Istället uppstår metoder att straffa i andra hand. De ständigt ökande kraven på utdrag ur straffregistret är ett sätt att fortsätta straffa dömda sedan de avtjänat sitt — alltför korta — straff genom att ge dem yrkesförbud. Kommuner och offentlig sektor som lyder under politiker har i denna trend gått före när det gäller bestraffning som bryter mot rättsstatens principer. Att stänga en privatskola och kollektivt straffa det flertal som inte varit inblandade är också i strid med vad som gäller i en rättsstat.
Skolinspektionen skulle ha större trovärdighet om man agerade mer kraftfullt mot kommunala skolor där kommuner trotsat beslut och tvingat mobboffer flytta. Här har Skolinspektionen minsann inte stängt skolor. Lundsberg har säkert problem men korkade nollningstraditioner, men det har också andra skolor. Skolinspektion och åklagare borde ställa ansvariga till svars bland elever och skolledning, både i kommunala och privata skolor, utan att straffa elever som sköter sig. Det är så man gör i rättsstater.
Att straffa sporadiskt eller att straffa alla är metoder som tillämpas i pöbelvälde och tyrannier.
Se mer: SvD i Skolinspektionen underkänns, DN i Lärare: Nu ser vi fram emot en nystart

Rulla till toppen