Annie Lööf varnar för risksocialister

Centerledaren och näringsministern inledningstalade på partiets stämma i Karlstad idag.
Starkast applåd av stämman fick hon för dessa ord:

— Skolan är precis lika viktig på landsbygden som i tätorter. Det är lika viktigt med bredband i Bjuv som i Bromma. Det är lika rimligt att man får bygga i Krokom som i Kista. Att vårdcentralen funkar i Dorotea är lika viktigt som att den gör det i Danderyd.

Andra giftiga formuleringar på landsbygdstema var:

— Visst låter det fint att Socialdemokraterna letade sig ut till en bondgård på Drottningholm i finputsade lackskor och berättade att de vill satsa på landsbygdsprogrammet.
— Men kom ihåg detta: Röd politik ger röda siffror i bondens bokslut.

Men allra bäst tycker jag det här budskapet var:

— Det varnas för riskkapitalister. Jag skulle vilja varna för risksocialister.

Just så borde hela nästa års valrörelse formas: mellan två alternativ. Det ena för förmynderi och det andra för frihet.
Dagens debatt sker helt på oppositionens villkor där brister i välfärden ställs mot skattesänkningar. Det är en falsk motsättning. Högre skatter betyder ingalunda att vård och skola blir bättre. Pengar betyder inte allt — något socialister borde tänka på.
Välfärdsbrister beror på planekonomisk ineffektivitet utan kundfokus och med felaktiga incitament, och bristerna kommer inte att bli mindre om byråkrater och politiker får bestämma ännu mer över detaljer i medborgarnas liv.
Jag hoppas Alliansen spinner vidare på Annie Lööfs slutsats och ställer alternativen mot varandra.

Rulla till toppen