Den som gör vinst till ett fult ord blir fattig

Vi har haft en liberal våg i Sverige sedan 1980-talet. Vi har blivit ett friare land på många sätt. Vänstern har länge varit på reträtt. Men än sparkar liket. Vänstern försöker komma tillbaka genom att fula ut allt som har med “vinst” att göra. Vinst i välfärden anses vara stöld och girighet. Och SVT vrider till vänsterretoriken ytterligare i Dokument inifrån-avsnittet “Lönesänkarna” som nyss gick i sommarrepris.
Under en timme mejslades fram en bild av att lönerna sänkts i Sverige medan aktieägarnas vinster skjutit i höjden. Anställda får, hävdade man, numera en andel av produktionen som är lika låg som på det fattiga 1910-talet. Istället roffar de onda kapitalisterna åt sig.
Men redan efter första utsändningen i SVT konstaterades det att programmet var hårt vinklat och inte gav en korrekt bild av utvecklingen. I TCO-tidningen sa chefekonomen Göran Zettergren att det blir missvisande när man bara studerar löneandelen i industrin snarare än i hela näringslivet. Inom industrin har det skett en hel del strukturomvandlingar. Delar har knoppats av och blivit separata tjänsteföretag. Då kan löneandelen falla i industrin medan den stiger i tjänstesektorn.
Därför har SVT fel när man försöker mata in slutsatsen att löntagarna har fått en allt lägre andel av produktionen och tillväxten.

– Sedan början av 1980-talet har löneandelen pendlat ganska stabilt runt 60 procent. Vi har således ingen trendmässigt fallande löneandel i Sverige, säger Göran Zettergren hos TCO.

Alltså är fakta det som SVT försöker utmåla som myt.
Det var också intressant att se hur SVT försökte utmåla jobbskatteavdragen som något negativt, en manipulation från borgarna. Men vad spelar det för roll för löntagarnas köpkraft om de får högre reallön genom skattesänkningar eller genom högre bruttolön? Vari består det onda i att behålla mer av lönen? Är det verkligen något negativt om trycket på lönhöjningar och ökade personalkostnader för näringslivet minskar? Är det inte bra att skapa bättre konkurrenskraft för svenskt näringsliv i en hårdnande global konkurrens?
Nej, man hade bara ett mål med Dokument inifrån: att svartmåla vinster.
Det är så här vänstern försöker återta initiativet i den politiska retoriken. Fula ut vinst som något skumt, skadligt och omoraliskt.
Men ett samhälle utan aktörer som gick med vinst skulle vi snabbt byta från ökad välfärd till ökat armod. Just den utveckling vi sett i alla länder som fallit för vänsterns falska locktoner.

Rulla till toppen