Sjuktalen ökar bland högutbildade

Efter socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons dragning i riksdagen funderar jag över förändrade trender i gästkolumn i Världen idag, Varför ökar sjuktalen?

Sedan 2005 har sjukfrånvaron i Sverige minskat från cirka 800 000 personer samtidigt frånvarande till cirka 500 000 frånvarande från arbetsmarknaden (inkluderat det som förr hette förtidspension). Denna utveckling är en viktig förklaring till att vårt land klarat den ekonomiska krisen bättre än andra.
Men nu börjar sjuktalen att öka igen. Ulf Kristersson visade att sjukfrånvaron börjar ha andra förklaringar än de vi brukat se, alltså förslitningsskador till följd av monotona, tunga eller smutsiga arbetsmiljöer. Anställda med lägre utbildning har förr tenderat att ha högre sjuktal än de med hög utbildning och lön. Men detta socioekonomiska mönster är på väg att förändras.

Att högutbildade börjar sjukskriva sig är kanske ett tecken i tiden. I gästkolumnen funderar jag lite om värderingarna som kan ligga bakom.

Rulla till toppen